Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG stopt onderhandelingen over TBC-project


Na bijna twee jaar vergeefse pogingen om een akkoord te bereiken met China, heeft AZG haar inspanningen om een project te starten rond multiresistente tbc (MDR-tbc) gestaakt.

Hoewel het Tuberculose Controleprogramma oorspronkelijk vragende partij was voor een dergelijk project in de prefectuur Chifeng, slaagde AZG er tot nu toe niet in om een akkoord te bereiken. De organisatie vindt het niet langer verantwoord om middelen vrij te maken voor een project dat waarschijnlijk nooit opgestart zal worden.
“De onderhandelingen waren zeer frustrerend”, verklaart Luc Van Leemput, coördinator operaties voor AZG in Brussel en voormalig landverantwoordelijke in China. “We weten dat administratieve processen in China tijdrovend zijn. Maar na bijna twee jaar quasi ter plaatse trappelen zonder concreet resultaat moeten we aanvaarden dat we geen levensreddende hulp kunnen bieden aan patiënten met MDR-tbc in Binnen-Mongolië. Dit is zeer slecht nieuws in een streek waar erg veel resistente tuberculose voorkomt. De patiënten zullen verder onbehandeld blijven."
De knelpunten in de discussie omtrent een Memorandum van overeenstemming omvatten vragen inzake de controle over het budget en de financiële middelen van AZG, de vrijheid om medicijnen te gebruiken die efficiënt zijn gebleken in AZG-projecten elders, en het testen van fluimen in laboratoria. Tweemaal werd een mondeling akkoord bereikt tussen AZG en de Chinese gezondheidsautoriteiten.
Toch bleek het onmogelijk een Memorandum van overeenstemming vast te stellen en te ondertekenen.
MDR-tbc is een tuberculosesoort die niet meer op de conventionele geneesmiddelen reageert. De behandeling van MDR-tbc is veel ingewikkelder dan die van gewone tuberculose, ze duurt langer, heeft zwaardere bijwerkingen voor de patiënten en is zeer duur. De verspreiding van MDR-tbc wordt door de gezondheidsexperten gezien als een van de belangrijkste epidemiologische uitdagingen van deze tijd.
Met naar schatting 140.000 gevallen van MDR-tbc spant China de kroon qua aantal infecties, nog voor India (87.000) en de Russische Federatie (34.000). De WGO berekende dat 39% van alle gevallen wereldwijd in China voorkomt (Anti Tuberculosis Drug Resistance in The World Report Nr 4, februari 2008). In Binnen-Mongolië heeft 6,5% van de mensen die positief testen op tbc maar voordien nog niet behandeld werden, een vorm van resistente tbc. Bij hen die wel al behandeld werden, loop dit op tot 36%.
AZG begon in april 2007 met de Chinese autoriteiten te onderhandelen. Sindsdien was de organisatie betrokken in hoogstaande discussies op nationaal, provinciaal en prefecturaal niveau. “We hebben al onze mogelijkheden uitgeput”, aldus Van Leemput. “We hebben voorstellen ingediend, aangepast en opnieuw ingediend. We hebben specialisten en beleidsvormers van het hoogste niveau van onze organisatie naar Peking en Chifeng gestuurd. In het beste geval namen ze deel aan onbesliste vergaderingen, in het slechtste geval kregen ze helemaal niemand te zien. En ondertussen blijven de patiënten onbehandeld.”
AZG heeft uitgebreide ervaring met de behandeling van MDR-tbc in veel andere landen, zoals Zuid-Afrika, Kenia en India. In China gaat de organisatie verder met haar hiv-/aidsprogramma in Nanning (in de Autonome Regio Guangxi) en haar programma voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie Sichuan.