Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG stopt noodinterventie na cycloon Sidr


Veertig dagen na de start van een noodhulpoperatie voor de slachtoffers van de cycloon Sidr, die zwaar toesloeg op 16 november 2007, beëindigt Artsen Zonder Grenzen haar programma in het gebied. De gezondheidssituatie is nu stabiel en het aantal andere hulporganisaties is toegenomen.

Tussen 20 november en 5 december voerde het medische team van AZG drie evaluatiemissies uit in de zwaarst getroffen delen van de Bengaalse kust: Bagerhat, Bhola, Patuakhali, Barguna en Pirojpur.

Op basis van de resultaten van deze evaluaties, besloot AZG haar noodoperatie in het district Pirojpur (Mathbaria) te richten op basisgezondheidszorg via mobiele klinieken. In Patuakhali (Galachipa) werden basishulpgoederen verdeeld, en overal werd de drinkwatervoorziening verbeterd.

In december werden 7000 mensen behandeld in vier mobiele klinieken. 75% waren kinderen onder de vijf jaar, de meest kwetsbare groep in deze omstandigheden. De belangrijkste aandoeningen waren diarree (vooral door de moeilijke toegang tot drinkwater), luchtweginfecties (door het koude seizoen) en huidziekten. De meeste aandoeningen waren niet ernstig en slechts enkele patiënten moesten worden doorverwezen naar het Matbahia-ziekenhuis in Pirojpur.

Naast medische zorg, kregen 5500 kinderen onder de vijf jaar ook een deken en een kilo zeep. Alle patiënten met diarree kregen een kilo zeep en alle patiënten kregen voldoende waterzuiveringstabletten voor 1 week en 5 mensen.

In de minder toegankelijke delen in het zuiden van het district Patuakhali werden vierduizend kits met dekens, zeep, emmers, kleren en keukensets verdeeld binnen een bevolking van 20.000 mensen. In beide districten werden enkele waterinfrastructuren gerepareerd of nieuwe gebouwd. Daardoor konden de mensen beter tot bij hun gebruikelijke watervoorzieningen geraken. Er werden ook zestig latrines gebouwd.

Ook de zwaarst getroffen bevolking krijgt nu hulp, zelfs in afgelegen gebieden, zij het nog vrij onregelmatig. Talrijke gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties richten zich nu op de noden op middellange termijn. De gezondheidstoestand is gestabiliseerd en er werd geen melding gemaakt van een epidemie. Daarom besloot AZG haar noodhulpprogramma stop te zetten. AZG blijft echter de evolutie van de gezondheidssituatie van nabij opvolgen via haar kantoor in Dhaka.