Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG stopt met anonieme en gratis aids-tests tegen eind 2005. Is de opvolging verzekerd?


De sluiting van het Elisa-Centrum van AZG is voorzien voor eind 2005. Het centrum werd in 1989 in Brussel opgericht om een leemte inzake de gratis en anonieme opsporing van aids te vullen. De sluiting volgt op herhaaldelijke oproepen tot de politieke wereld om dit soort dienstverlening naar het hele land te verruimen. Het is belangrijk dat de betrokken politieke autoriteiten klaarstaan om de continuïteit van deze dienst, die momenteel nog binnen geen enkele officiële structuur bestaat, te verzekeren.

Hoewel in de meeste landen van de Europese Unie netwerken voor de gratis en anonieme opsporing van aids bestaan, hinkt België duidelijk achterop. Ondanks voorzichtige politieke engagementen, werd geen enkele concrete actie of beslissing genomen naar aanleiding van de herhaaldelijke oproepen van AZG. Het is nochtans aan de politieke instanties om het probleem aan te pakken.
In de landen waar dit soort opsporing al bestaat, is deze complementair aan de bestaande structuren, en geen vervanging ervan. In het beste geval is eveneens de opsporing van andere seksueel overdraagbare aandoeningen beschikbaar.

Door de anonimiteit en het feit dat de test kosteloos is, kan een publiek bereikt worden dat aan hogere risico's is blootgesteld en dat in andere omstandigheden de test misschien niet had laten uitvoeren. Al meer dan 15 jaar bereikt Elisa zo een steeds groter publiek met een hogere blootstellinggraad. In 2004 werd 1,6% van de in het centrum geteste personen positief gediagnosticeerd, een percentage dat aanzienlijk boven het nationale gemiddelde (0,2%) ligt.
"Nu het Elisa-Centrum op het punt staat zijn deuren te sluiten, zou de gratis en anonieme opsporing van HIV in België dringend in het hele land beschikbaar moeten zijn. AZG heeft al die jaren hiertoe verzocht maar is verontrust dat in dit verband nog steeds zo weinig resultaat wordt vastgesteld," zegt Xavier Tislair, de coördinator van het Elisa-Centrum.