Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG start voedselhulp en strijdt tegen mazelen in Tsjaad


Na de inenting van meer dan 40.000 kinderen in het district Bousso, 300 km ten zuiden van Ndjamena, hebben de medische teams van AZG zich nu bij hun collega’s in de hoofdstad van Tsjaad gevoegd. Nieuwe hulpverleners blijven toekomen, en zo kan de werkdruk van de teams een beetje verlicht worden.

Nu er begin april meer dan 4.400 gevallen van mazelen in de hoofdstad werden gerapporteerd, is er zowel nood aan preventieve als aan curatieve acties. Ndjamena, een stad met naar schatting een miljoen inwoners, wordt geconfronteerd met het risico op een langdurige en erg dodelijke epidemie. AZG zet een team van 30 specialisten in om de dreiging terug te dringen.
Twee dagen geleden is een massale vaccinatiecampagne van start gegaan die naar schatting 280.000 kinderen wil bereiken. In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid heeft AZG 29 mobiele vaccinatieposten geopend.
Het transport en de opslag van de 300.000 dosissen vaccin vormen een grote uitdaging in deze campagne. Vaccins zijn erg gevoelige producten, die hun doeltreffendheid verliezen als ze aan warmte worden blootgesteld, wat uiteraard een groot probleem vormt in Ndjamena waar de temperatuur makkelijk kan oplopen tot 40 graden. Het succes van de inentingscampagne hangt grotendeels af van de kwaliteit van de zogenaamde “koudeketen”, een combinatie van maatregelen om de vaccins steeds tussen 2°C en 8°C te houden.
“Je kunt niet zomaar duizend ijszakken in een paar minuten invriezen,” verklaart Valentin Omari Sefu, logistiek coördinator voor deze interventie. “Meestal duurt het enkele weken om een groots opgezette campagne als deze voor te bereiden. Toch zijn we erin geslaagd om het deze keer in drie dagen te organiseren, door bevroren pakjes en twee diepvriezers van Bousso mee terug te brengen. De reis duurde tien uur en we kwamen twee keer bijna vast te zitten.
Het volhouden van de koudeketen is een van de knelpunten in een grootschalige noodsituatie zoals deze. Het medische personeel is in tijdelijke onderkomens geïnstalleerd en moet strikte richtlijnen volgen om de doelstelling van 1.000 inentingen per team per dag te behalen. Timing is cruciaal om de verspreiding van de epidemie een halt toe te roepen.
Mazelen vormen een extra risicofactor bij ondervoeding. Daarom besliste AZG om tegelijk met de inentingscampagne ook kinderen te testen op ondervoeding. De eerste resultaten wijzen op een groot aantal gevallen van ernstige ondervoeding. AZG heeft al twee voedingskits gestuurd met het materiaal om elk honderd zwaar ondervoede kinderen te wegen, te meten, te registreren en te voeden. Er werden eveneens drie therapeutische voedingscentra geopend onder leiding van een verpleegkundige die gespecialiseerd is in voedingsleer. Ernstig ondervoede kinderen moeten geïntubeerd worden en moeten zowel op medisch als op voedingsgebied van erg dichtbij opgevolgd worden.
Daar het aantal infecties blijft toenemen, bezorgt AZG ook medische bijstand en medicijnen aan de 17 gezondheidscentra waar de minder ernstige gevallen worden opgevangen. De zwaarst getroffen patiënten worden doorverwezen naar het Union en Sultan Kasser ziekenhuis, waar specialisten van AZG het interne personeel assisteren bij de behandeling van bijkomende infecties zoals longontsteking.
Terwijl AZG de epidemie in de hoofdstad onder controle tracht te krijgen, werden nieuwe gevallen van mazelen gerapporteerd in twee zuidelijke districten, Salamat en Moyen Chari, op meer dan 600 km van Ndjamena. Evaluatieteams zijn intussen onderweg om de situatie te bestuderen.