Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG start voedingsprogramma voor ondervoede kinderen in Turkana


Als reactie op alarmerende aanwijzingen over een slechte voedselsituatie in het district Turkana in Noord-Kenia in het begin van de maand april, startte AZG met een therapeutisch voedingsprogramma, vaccinaties tegen de mazelen en medisch onderzoek. De voedselcrisis is het gevolg van de droogte die van 1999 tot 2002 over het land heerste en die opgevolgd werden door late regens, die onvoldoende water brachten. Vele delen van het district – waar ongeveer 60.000 mensen wonen – bleven zelfs tijdens het korte regenseizoen van 2003 droog met schrale graslanden voor de dieren en een beperkte toegang tot water alsook grote voedingstekorten voor de bevolking als gevolg.

Het noodprogramma volgde op een voedingsonderzoek dat de ngo Oxfam tussen februari en maart 2004 in het noordoosten van het district verrichtte. Het onderzoek toonde aan dat het ondervoedingspercentage groot was, met een algemene acute ondervoeding van 34,5% en een acute zware ondervoeding van 5,5%. Deze percentages – die ver boven de nooddrempel liggen – zijn een duidelijke indicator van extreme voedselonzekerheid. Het onderzoek werd gevolgd door een medische beoordeling in maart 2004 door AZG, Oxfam en Unicef.
De onderzoeken leidden tot een noodinterventie op drie niveaus. In de eerste plaats opende AZG een therapeutisch voedingscentrum in het ziekenhuis van het subdistrict Lokitaung en vier ambulante therapeutische voedingscentra die voor een wekelijkse voedselbedeling (voornamelijk “plumpy nuts” ) zorgen in de divisies Lokitang, Kaikor, Kaeris en Mlimatatu. In de tweede plaats garanderen AZG-teams, via een netwerk van mobiele klinieken, basisgezondheidszorg voor veel voorkomende medische problemen zoals malaria, luchtwegeninfecties, diarree en huidaandoeningen, omdat er een tekort is aan degelijke en functionele gezondheidsinrichtingen.
Daarnaast onderneemt Oxfam een doelgericht allesomvattend voedselprogramma waarbij het onderzoek en het beheer van zware acute gevallen van ondervoeding geleid zullen worden door AZG, naast een grootschalige immuniseringscampagne tegen de mazelen voor alle kinderen onder de 12 jaar.
Voor het voedingsprogramma heeft AZG vier extra internationale medewerkers ingezet – een terreincoördinator, een gespecialiseerde verpleegkundige en dokter en een logistieke specialist – en heeft ze haar lokale staf uitgebreid tot 68 mensen, verpleegkundigen inbegrepen. Een voorraad met hoofdzakelijk voedingsmiddelen voor het therapeutisch voedingsprogramma werd eveneens overgevlogen vanuit Brussel.