Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG start programma in China om de verspreiding van SARS tegen te gaan


AZG is in twee Chinese ziekenhuizen aan het werk gegaan in een poging om de verspreiding van het SARS-virus in de zwaar getroffen provincie Hebei tot staan te brengen. Het zeskoppige team is aan de slag gegaan in het Ziekenhuis voor Besmettelijke Ziekten en het Ziekenhuis Nummer 1 in de stad Zhang Jia Kou, waar momenteel 60 mogelijke SARS-patiënten verblijven. De mensen van AZG zullen het ziekenhuispersoneel een opleiding geven in infectiebestrijdingstechnieken en veilige werkprocedures om de verdere uitbreiding van de ziekte te verhinderen. Voorts zullen zij de familie van de patiënten ook voorlichtingsmateriaal ter beschikking stellen over wat SARS is, hoe het virus zich verspreidt en wat de mensen kunnen doen om het besmettingsrisico te beperken.

Het team telt ondermeer twee verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in infectiebestrijding, een arts en een specialist op gebied van sanitair en hygiëne bij besmettelijke ziekten. De ploeg zal zich bij haar werk baseren op de SARS-ervaring die AZG heeft opgedaan in Vietnam en in Hongkong. AZG's zes weken lange interventie in Vietnam in maart en april droeg immers bij tot een snelle en succesvolle indijking van de ziekte in dit land. In China zal AZG een gelijkaardige aanpak toepassen, in nauwe samenwerking met de stedelijke gezondheidsautoriteiten.
"Uit onze vroegere ervaring weten we dat een van de belangrijkste elementen om SARS te bestrijden ligt in een juist behandelingsprotocol opdat het verplegend personeel op correcte wijze zou omgaan met de patiënten vanaf het allereerste ogenblik dat ze het hospitaal binnenkomen", zegt Dan Sermand, teamleader van de AZG-ploeg. "We zijn blij dat we zou nauw met de Chinese gezondheidsautoriteiten kunnen samenwerken en dat we het personeel van het hospitaal kunnen helpen om de verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan."
De hulp van AZG zal er voornamelijk in bestaan erop toe te zien dat de isolatieafdelingen van het ziekenhuis zodanig worden beheerd dat het SARS-virus niet wordt overgedragen op personeel, patiënten en bezoekers. AZG zal werken rond afvalverwerking en desinfectieprotocollen. Twee verpleegsters zullen de ziekenhuisvleugel met SARS-patiënten ondersteunen en adviseren. De arts van AZG zal zijn ronde doen samen met lokale artsen en daarbij zijn kennis overdragen inzake het klinisch beheer van SARS-patiënten. De organisatie zal het ziekenhuis voorzien van "SARS-kits" met materiaal zoals beschermende handschoenen, schorten, maskers, schoenbedekking en kapjes. AZG zal de ziekenhuizen ook helpen de ziekenhuisinrichting aan te passen aan de noden van patiënten met besmettelijke ziekten.
Van de vele provincies op het Chinese vasteland die door SARS zijn getroffen, wordt Hebei momenteel het zwaarst geteisterd. De bevolking is heel bang, en velen begrijpen nog niet wat SARS echt is en hoe de ziekte zich verspreidt. In een poging om iets aan deze onwetendheid te doen, hoopt AZG een programma op te starten om de verwanten van de patiënten te informeren en gerust te stellen.
"Alles bij elkaar lijkt de epidemie in heel China stilaan weg te ebben," aldus François Fille, Operationeel Coördinator voor AZG in Brussel, "en als deze tendens zich doorzet, zullen wij wellicht niet langer dan een maand aan het werk blijven in Zhang Jia Kou. Uiteraard zullen we bekijken hoe de situatie evolueert in het land en zullen we zo nodig klaar staan om extra hulp te bieden."