Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG start behandeling van mensen met ziekte van Chagas in Colombia


AZG is begonnen met het onderzoeken en behandelen van mensen die lijden aan de ziekte van Chagas in Colombia. Tot vandaag was er in het land geen behandeling beschikbaar.

Chagas wordt veroorzaakt door een parasiet en kan leiden tot ernstige complicaties of zelfs de dood. Naar schatting acht procent van de bevolking is besmet in Arauca, een departement in het noordoosten van Colombia. Dat is één van de hoogste percentages in het land. 
Artsen Zonder Grenzen heeft de opsporing en behandeling van Chagas opgenomen in zijn basisgezondheidsdiensten in de regio. Zonder opsporingsprogramma’s weten velen niet eens dat ze besmet zijn.
Met mobiele klinieken biedt Artsen Zonder Grenzen gratis medische consultaties, geestelijke gezondheidszorg, gezinsplanning en zwangerschapszorg aan mensen die meestal in afgelegen dorpen wonen zonder toegang tot gezondheidszorg. Het team verstrekt ook informatie over de risico’s van Chagas en moedigt mensen aan om een diagnosetest te laten uitvoeren.

Veroorzaakt door parasiet

Wanneer blijkt dat een patiënt met Chagas besmet is, krijgt hij een medische check-up en een twee maanden durende behandeling. Het team organiseert regelmatig medische follow-ups om na te gaan of er bijwerkingen zijn of moeilijkheden om de behandeling te volgen. De gebruikte geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, maar uit ervaring van Artsen Zonder Grenzen blijkt die deze beheersbaar zijn.
De ziekte van Chagas is endemisch in de meeste Latijns-Amerikaanse landen. Ze wordt veroorzaakt door de trypanosoma cruzi parasiet en meestal overgedragen door een bloedzuigende wants, die veel voorkomt in landelijke gebieden, waar mensen in bouwvallige huizen van klei en stro wonen. De overdracht is ook mogelijk van moeder op kind, via bloedtransfusies, orgaantransplantaties en besmet voedsel.

Ernstige complicaties aan het hart

Patiënten met de ziekte van Chagas kunnen jaren leven zonder de symptomen te vertonen. Als ze niet behandeld worden, kan de ziekte evenwel leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, voornamelijk complicaties van hart en ingewanden, en zelfs de dood.
“Tijdens ons werk in Arauca hebben we mensen gezien met ernstige hartcomplicaties als gevolg van Chagas. In dat stadium kunnen we echter weinig doen om de besmetting te behandelen, aangezien er geen klinisch bewijs is dat de behandeling tegen de parasiet in een dermate gevorderd stadium van de ziekte nog doeltreffend is,” aldus Oscar Bernal, medisch coördinator van Artsen Zonder Grenzen in Colombia.

Sterven in stilte

“Vandaar dat we moeten beginnen met actieve diagnosestelling en behandeling van de ziekte, zodat we ze vroeger kunnen opsporen. Door actieve screening kunnen we de ziekte detecteren nog voor de patiënt symptomen vertoont. Op dat moment heeft de behandeling meer kans op slagen.”
Mensen met de ziekte van Chagas hebben in Colombia nagenoeg geen alternatief om behandeling te krijgen en velen sterven in stilte. Het gevecht tegen de ziekte is toegespitst op programma’s om het insekt dat de ziekte overdraagt uit te roeien. Hoewel preventie belangrijk is, moeten de gezondheidsautoriteiten ook aandacht hebben voor de noden van wie al besmet is.

Internationale campagne

In juli 2009 lanceerde Artsen Zonder Grenzen een internationale campagne die oproept om Chagas-patiënten niet langer te verwaarlozen en om de diagnose en behandeling van deze mensen te ondersteunen.
“Door van start te gaan met de behandeling in ons project in Arauca, hopen we een nationaal debat over Chagas op gang te brengen. Het is de bedoeling om de autoriteiten aan te moedigen om Chagas te erkennen als een volksgezondheidsprobleem en zich in te zetten voor opsporings- en behandelingsprogramma’s,” aldus Oscar Bernal.

<iframe src="http://maps.msf.at/iframe.php?map=WorldMalariaDay2010&w=480&h=385&showE…" name="msfmap" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" height="385" scrolling="no" width="480"></iframe>