Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG spreekt opluchting uit bij vrijlating Arjan Erkel


AZG spreekt haar grote opluchting uit bij de verlossing van de AZG-hulpverlener Arjan Erkel op zondag 11 april 2004, na 20 maanden gijzeling in de noordelijke Kaukasus. Tezelfdertijd benadrukte AZG de hoge tol die Arjan's langdurige gevangenschap heeft geëist van de hulpverlening aan de door de oorlog getroffen burgers in de streek.

Erkel, landverantwoordelijke voor AZG in Dagestan, werd ontvoerd op 12 augustus 2002 in de Russische deelrepubliek Dagestan terwijl hij één van de medische hulpprogramma's van AZG beheerde dat als doel had het lijden te verzachten van de Tsjetsjeense en Dagestaanse burgers die getroffen waren door het conflict in Tsjetsjenië.
“AZG is ontzettend blij dat Arjan eindelijk weer thuis is,” verklaart Rowan Gillies, Voorzitter van de Internationale Raad van AZG, “Maar men mag zeker niet vergeten dat het menselijk leed groot was, niet alleen bij Arjan maar ook bij ontelbare anderen. Arjan's ontvoering leidde tot drastische verminderingen van hulpprogramma's voor ontheemde en door oorlog getroffen mensen doorheen de streek. Ze versterkte de sfeer van intimidatie tegen hulpverleners die jarenlang in de streek heeft geheerst.”
Het feit dat Erkel gevangen gehouden werd gedurende 20 maanden en de noodzaak voor AZG om een private veiligheidsonderneming uit Rusland in dienst te nemen om zijn vrijlating te bewerkstelligen, onderstrepen de aanvaarding door de Russische Federatie alsook door zijn bondgenoten en partners, van een aanhoudende gewelddadige sfeer in de streek.
Gewelddadigheden en bedreigingen aan het adres van humanitaire organisaties groeiden de jongste tien jaar uit tot een vast gegeven in de streek. Sinds 1995 werden meer dan 50 internationale hulpverleners ontvoerd. Vandaag blijft het geweld aanhouden en de humanitaire hulp kreupel. “Zo kan het niet langer verder. Het is de verantwoordelijkheid van het land waarin we te gast zijn om de situatie terug leefbaar te maken”, verklaarde Dr. Gillies.
Dr. Gillies sprak de waardering van AZG uit voor de mobilisatie rond Arjan's zaak. “AZG is ontzettend dankbaar aan iedereen die blijk van solidariteit heeft gegeven ten opzichte van Arjan, gaande van de honderdduizenden mensen in Rusland, Dagestan en over heel de wereld die onze petitie tekenden, tot de vele vertegenwoordigers van nationale en internationale organisaties en de officiële vertegenwoordigers van de regeringen die hun steun hebben gegeven.”