Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG roept UNHCR op om de levensomstandigheden van de Tsjetsjenen te verbeteren


Artsen Zonder Grenzen (AZG) roept de VN-Hoog Commissaris voor de Vluchtelingen vandaag op de levensomstandigheden van de Tsjetsjenen in Ingoesjetië te verbeteren. AZG stelt vast dat de internationale gemeenschap totaal geen oog meer heeft voor hun lot. Duizenden mensen leven in onaanvaardbare omstandigheden en dagelijks komen er nog Tsjetsjeense ontheemden bij. AZG uit deze bezorgdheden in een brief die ze vandaag aan de heer Ruud Lubbers overhandigt tijdens zijn bezoek aan Ingoesjetië.

AZG is diep bezorgd over de verslechterende humanitaire situatie van de naar schatting 180.000 Tsjetsjeense ontheemden die hun derde winter in Ingoesjetië tegemoet zien. De meerderheid heeft onderdak gevonden bij lokale families. Maar meer dan 60.000 mensen leven nog steeds in tenten en lege school- of fabrieksgebouwen. Tenten zijn afgeleefd en lekken, en moeten dringend worden vervangen. Ook de sanitatie laat zwaar te wensen over, met soms slechts één latrine per 100 personen.

AZG heeft eveneens zware bedenkingen bij het onduidelijke registratiesysteem voor de pas aangekomen ontheemden. Diverse organisaties hanteren verschillende systemen zodat een aanzienlijk aantal mensen niet geregistreerd raakt. Meer zelfs, de Russische autoriteiten hebben de registratie van nieuwkomers in februari 2001 stopgezet. De federale overheid beschouwt hen sindsdien als 'economische migranten'. Zonder registratie hebben deze mensen geen legitieme status zodat ze geen aanspraak kunnen maken op hulp en moeilijk werk vinden. Veelal komen ze ook niet in aanmerking voor de nodige humanitaire bijstand. AZG vraagt UNHCR dan ook de verzekering dat de officiële registratie van ontheemde Tsjetsjenen zal worden hervat.
Intussen blijft het geweld in Tsjetsjenië aanslepen. De burgerbevolking leeft onder een constante dreiging en tal van families verloren huis en bezittingen. Sinds 1999 geeft AZG humanitaire bijstand aan de ontheemde Tsjetsjenen in Ingoesjetië. Omwille van veiligheidsredenen kan de organisatie enkel beperkte ondersteuning geven aan de gezondheidsstructuren in Tsjetsjenië. Deze steun omvat onder meer de verspreiding van geneesmiddelen en medische voorraden.