Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG roept regeringen op om voedselramp te vermijden in Darfur


AZG is bezorgd om de gevolgen die de vermindering van de voedselrantsoenen door het Wereldvoedselprogramma (WFP) voor de ontheemde bevolking van Darfur met zich mee zal brengen. Op 28 april 2006 maakte WFP bekend dat het door een gebrek aan financiële middelen gedwongen is de levensbelangrijke voedselportie te halveren – 1.050 kilocalorieën per persoon per dag (in plaats van 2.100) - voor de 2,1 miljoen personen in Darfur die dringend voedselhulp nodig hebben.

Behalve de voedselbedelingen van WFP, hebben de ontheemden in Darfur nagenoeg geen andere middelen om te overleven. Ze leven in zorgelijke hygiënische omstandigheden in overbevolkte kampen, en door de algemene onveiligheid in de omringende brousse, zijn ze niet in staat de velden te bewerken. Het afgelopen jaar vertaalden de tijdelijke tekortkomingen van het systeem voor voedselverdeling zich steeds in een belangrijke toename van zwaar ondervoede patiënten in de medische centra van Artsen Zonder Grenzen.
In 2005 kon WFP een voedselramp voorkomen door meer dan 40.000 ton levensmiddelen per maand uit te delen aan de meer dan 2 miljoen mensen verdeeld over 400 sites. Deze succesvolle operatie wordt nu ernstig bedreigd door de weigering van de internationale gemeenschap om in te gaan op de verzoeken tot storting van WFP. De organisatie had eind februari amper 4% ontvangen van het bedrag dat ze nodig heeft om haar werk in Soedan voort zetten. Na de ondertekening van een vredesakkoord tussen enkele strijdende partijen op 5 mei l.l. hebben de Soedanese en Amerikaanse regeringen inderdaad extra hulp beloofd (46% van de nodige fondsen werd op 16 mei aan WFP toegezegd). Toch meent WFP dat het niet in staat zal zijn de volledige voedselverdeling te hernemen vóór november omdat de voedseltransporten vertraging hebben opgelopen.
De ontheemden van Darfur worden vandaag bedreigd door een ernstige voedselcrisis. Aangezien ook andere levensnoodzakelijk diensten, zoals de toevoer van drinkwater en de ondersteuning van de ziekenhuizen eveneens te lijden hebben onder een budgettaire terugval, is deze dreiging des te ernstiger. “De terugtrekking van de geldschieters is moeilijk te begrijpen aangezien de situatie van de ontheemden het afgelopen jaar niet is verbeterd”, aldus Fabrice Weissman, landverantwoordelijke voor AZG in Darfur. “De internationale gemeenschap handelt alsof ze beslist heeft de levensbelangrijke hulp aan de bevolking van Darfur te laten afhangen van de ondertekening van een vredesakkoord tussen de strijdende partijen”, voegt hij eraan toe.
Nu het regenseizoen en de overgangsperiode naderen, die beiden een bijkomend risico op voedselvlak vormen, moeten de regeringen WFP en andere vitale diensten dringend financieel bijstaan en uitzonderlijk kapitaal vrijmaken om het spoedtransport (via luchtverkeer, indien nodig) van voedselhulp naar de distributieplaatsen mogelijk te maken. Een catastrofe kan enkel vermeden worden door de ontheemden van Darfur zo snel mogelijk opnieuw een volledig rantsoen te bezorgen.
AZG is aanwezig in Darfur sinds november 2003, en werkt vandaag op 18 plaatsen in de drie provincies van Darfur, met 170 buitenlandse en 2.600 Soedanese medewerkers.