Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG roept op tot actieplan voor voedselhulp


Volgende week begint de jaarlijkse G8-top* in Japan. Artsen Zonder Grenzen roept de G8-leiders op voortvarende besluiten te nemen over de financiering van voedselhulp voor jonge kinderen. Elk jaar sterven tussen de 3 en 5 miljoen kinderen aan ondervoeding. Er moet actie worden ondernomen: nieuwe, effectieve strategieën moeten worden opgesteld en ingevoerd. En daarvoor is geld nodig.

"De behandeling van kinderen die aan ondervoeding dreigen te sterven moet flink opgeschroefd worden," aldus Susan Shepherd, arts van Artsen Zonder Grenzen. "95% van acuut ondervoede kinderen krijgen geen adequate behandeling. De G-8 leiders moeten onmiddellijk stappen ondernemen."
Ondervoeding is een chronische noodsituatie die verder verergerd wordt door de stijgende voedselprijzen. Arme gezinnen moeten het dan doen zonder dure voedingsmiddelen als zuivel, eieren en vlees. Deze bevatten echter cruciale voedingsstoffen: kinderen hebben dit nodig om te groeien en weerstand tegen ziekten op te bouwen.
Teams van AZG zien de mate van ondervoeding toenemen in meerdere gebieden waar zij werkzaam zijn, waaronder Ethiopië en Niger. Daar is het nu de periode tussen aanplanting en oogst, wanneer mensen sowieso minder voedsel tot hun beschikking hebben. Droogte maakt de situatie nog erger. Sinds half mei heeft AZG 6.500 kinderen voor ernstige ondervoeding behandeld in Zuid-Ethopië.

De VN schat dat er 8 miljard dollar per jaar nodig zal zijn om voedselprogramma's uit te voeren voor 100 miljoen gezinnen. Hiervan is 1,5 miljard nodig voor de behandeling van kinderen die in levensgevaar verkeren. De traditionele mix van maïs en meel/sojabonenpap werkt echter onvoldoende tegen ondervoeding. AZG pleit er daarom voor speciaal kant-en-klaar voedsel  dat zeer effectief is, gratis beschikbaar te stellen.

"We weten allemaal welke voedingsstoffen kinderen nodig hebben om te groeien en gezond te blijven, dus hoe kan het dat wereldleiders ermee akkoord gaan voedsel te sturen dat ze niet eens aan hun eigen kinderen zouden geven?" aldus Susan Shepherd. "Zonder concrete, substantiële toezeggingen op lange termijn kun je geen werkelijk verschil maken wat het voorkomen en het behandelen van ondervoeding bij kinderen betreft."

In 2006 en 2007 heeft AZG wereldwijd meer dan 150.000 kinderen voor ondervoeding behandeld.

* De G8 bestaat uit de zeven grootste industrielanden plus Rusland.