Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG roept EU-voorzitter Berlusconi op om druk uit te oefenen op president Poetin ivm Arjan Erkel


Naar aanleiding van de bijeenkomst van Russische en Europese leiders tijdens de top in Rome deze week, roept de internationale humanitaire organisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG) de voorzitter van de Europese Unie op om druk uit te oefenen op president Poetin om de vrijlating te bekomen van Arjan Erkel, de vrijwilliger van AZG die op 12 augustus 2002 werd ontvoerd in de Russische deelrepubliek Dagestan.

Eind juli 2003 ontving AZG een bewijs dat Arjan nog in leven was. Tijdens een officieel bezoek aan Zwitserland op 13 oktober bevestigde ook de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Igor Ivanov, dat Arjan leefde. Ivanov zei ook dat Rusland alles in het werk stelde om zijn vrijlating te bewerkstelligen. Maar ook al zijn dergelijke verklaringen bemoedigend voor Arjans familie en voor AZG, toch bewijst het uitblijven van een oplossing in deze zaak dat er veel meer moet worden gedaan.
“Na meer dan 14 maanden ondraaglijke gevangenschap voor onze collega, dringen wij er bij alle leden van de Europese Unie en bij voorzitter Silvio Berlusconi in het bijzonder, sterk op aan de Russische president Vladimir Poetin verantwoordelijk te stellen om te zorgen voor de behouden vrijlating van Arjan Erkel”, aldus Dr. Morten Rostrup, voorzitter van de Internationale Raad van AZG.
Sinds de dag van de ontvoering heeft het Europees Parlement Rusland tweemaal opgeroepen om zijn inspanningen te verhogen om Arjan Erkel op het spoor te komen en voor zijn vrijlating te zorgen. Na een eerste resolutie die in januari van dit jaar werd aangenomen, kwam de kwestie Erkel opnieuw aan bod in het Europees Parlement tijdens een plenaire zitting op 3 juli van dit jaar: het parlement drong er bij “de Russische autoriteiten op aan hun inspanningen te verhogen om Arjan Erkel, hoofd van de missie van AZG in Dagestan, op te sporen en te bevrijden”.
“Arjan is een Europees staatsburger. Daarom wil AZG vandaag tijdens de Europees-Russische top de kans grijpen om er bij de staats- en regeringsleiders van de Europese Unie, die tot het einde van dit jaar onder leiding staan van Italië, op aan te dringen de resoluties van het Europees Parlement te volgen en dus alle Russische autoriteiten op alle niveaus op te roepen hun inspanningen drastisch te verhogen om zijn veilige terugkeer te garanderen”, ging Rostrup verder.
Arjan Erkel is vandaag de enige buitenlandse hulpverlener die nog gevangen gehouden wordt in de Kaukasus. Het is een duidelijk bewijs van de beperkte humanitaire bewegingsruimte in het gebied. In deze regio woedt al meer dan tien jaar een conflict en kunnen onafhankelijke humanitaire organisaties wegens de enorme onveiligheid en instabiliteit vandaag geen efficiënte hulp bieden aan de vele duizenden behoeftigen.
In augustus 2003 keurde de veiligheidsraad van de VN unaniem Resolutie 152 goed, die handelt over de veiligheid van humanitaire hulpverleners, en wijst op de verantwoordelijkheden van de gastlanden. Desondanks wordt Arjan Erkel nog altijd gevangen gehouden, en blijven humanitaire hulpverleners in de noordelijke Kaukasus bedreigd worden.