Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG reageert op mazelenepidemie in Tsjaad


Een mazelenepidemie teistert Tsjaad. De hoofdstad N’Djamena en minstens drie provincies in het zuiden en het oosten van het land zijn getroffen. AZG is van start gegaan met een noodoperatie om de zieken te behandelen, de situatie te evalueren en vaccinatiecampagnes uit te voeren.

Het officiële dodentol staat momenteel op 115. Over het hele land zijn 6.000 gevallen van mazelen gerapporteerd, waarvan meer dan 3.400 in N’Djamena. Van januari tot april 2005 werden in de hoofdstad evenveel zieken geteld als in heel 2004. Bovendien ligt het totale aantal geïnfecteerde personen waarschijnlijk 2 tot 3 maal hoger dan het officiële cijfer. In de maand april was in de kinderafdeling van enkele ziekenhuizen 50% van de overlijdens een gevolg van de mazelen.
Om deze noodtoestand het hoofd te bieden, zijn de teams van AZG gestart met de behandeling van patiënten in vijf gezondheidscentra in het dichtst bevolkte district van N’Djamena. Ze houden eveneens toezicht op ernstig zieken in twee ziekenhuizen in de stad. De Tsjadische autoriteiten hebben aangekondigd dat de behandeling vanaf nu gratis zal zijn, en hebben medicijnen ter beschikking gesteld in de gezondheidscentra.
Er werd een specialist in epidemiologie gestuurd om de situatie te evalueren. “We moeten epidemiologische gegevens verzamelen om te kunnen vaststellen of de epidemie haar hoogtepunt al heeft bereikt of niet”, verklaart Kate Alberty, epidemiologist bij Epicenter, de epidemiologische studiedienst van AZG. “Dat zal ons helpen om de risicogebieden en de meest getroffen leeftijdscategorie te identificeren. Bijgevolg zullen we ook kunnen beslissen waar we met de vaccinatiecampagnes van start moeten gaan.”
Begin april leidde AZG een verkenningsmissie in het district Bousso, op 300 km ten zuiden van N’Djamena. De missie bracht verschillende infectiehaarden aan het licht en het team stelde vast dat de vaccinatiegraad bij de verspreid levende nomaden erg laag was. Als reactie op de noodsituatie bieden de medische teams bijstand en medicijnen aan 2.300 patiënten.
Op donderdag 21 april lanceerde AZG in samenwerking met de plaatselijke medische gezaghebbers en het ministerie van volksgezondheid een eerste vaccinatiecampagne. Hiermee wilden ze naar schatting 40.000 kinderen jonger dan 5 jaar immunizeren. "De inentingscampagne loopt bijna op zijn einde", verklaart Wim Fransen, landverantwoordelijke in Tsjaad. "Deze prestatie zal het sterftecijfer terugdringen, de bevolking beschermen en de verspreiding van de epidemie tegen gaan."
Mazelen is een erg besmettelijke virale infectie. Ze kan de aanleiding vormen voor andere infecties, zoals infectie van het ademhalingssysteem. Bovendien kan mazelen gepaard gaan met ernstige complicaties en tot de dood leiden. Iedereen die niet is ingeënt, loopt gevaar. De kinderen zijn het meest kwetsbaar. Er bestaat geen specifieke behandeling tegen mazelen, maar er wordt regelmatig gebruik gemaakt van antibiotica om de bijkomende infecties te bestrijden. Een infectie met mazelen kan vermeden werden door immunizatie (een enkele dosis van het vaccin). Dit is meestal inbegrepen in het standaard vaccinatieschema voor kinderen. De dekking ligt de laatste jaren echter erg laag in Tjsaad.
Momenteel heeft AZG een team van 11 specialisten op de been gebracht om de epidemie te bestrijden.
AZG biedt in Tsjaad eveneens medische en nutritionele bijstand aan de Soedanese vluchtelingen nabij de Soedanese grens en leidt een malariaproject en een chirurgisch project in het district Bongor.