Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG-rapport: oorlogstactieken schuld van massale sterfte van burgers in Westelijke Boven-Nijl


De internationale medische hulporganisatie AZG heeft een rapport gepubliceerd waarin ze de oorlogsvoerende partijen in de Westelijke Boven-Nijl in Soedan verantwoordelijk stelt voor de onthutsende sterfte van burgers door infectieziekten en geweld.

Het rapport beschrijft hoe alle conflictpartijen geweld tegen burgers - waaronder moorden, verkrachtingen en aanvallen - en het ontzeggen van humanitaire toegang gebruiken als oorlogstactieken, met als gevolg enorm hoge mortaliteitscijfers bij de burgerbevolking. Voor het rapport steunt AZG op 14 jaar ervaring in de regio en individuele getuigenissen. De Westelijke Boven-Nijl heeft heel wat oliereserves en is de voorbije vier jaren het brandpunt van de Soedanese burgeroorlog geworden. Deze burgeroorlog duurt al 19 jaar met vooral burgerslachtoffers ten gevolge van ziekte en geweld.
De organisatie dringt er op aan bij de Soedanese overheid, SPLA en aanleunende militiegroepen om burgers, medici en medische faciliteiten niet langer te viseren. AZG vraagt ook een onmiddellijke opheffing van het recent opgelegde vliegverbod en eist toegang tot de gebieden waar burgers wanhopig nood hebben aan bescherming en bijstand.
"Duizenden mensen zijn gestorven aan ziekten die behandeld kunnen worden, ook tijdens conflicten. Het is de manier van oorlog voeren die de toegang tot medische diensten beperkt.", zegt Arjan Hehenkamp, operationeel directeur van AZG. "De noden zijn massaal maar er is geen echte humanitaire aanwezigheid in de regio en de vele aanvallen op gezondheidswerkers en -faciliteiten ontzeggen patiënten elke verzorging."

Eén concreet voorbeeld is kala azar (viscerale leishmaniasis), een parasitaire ziekte die fataal is zonder behandeling. AZG schat dat de ziekte op haar hoogtepunt, eind jaren '80, minstens 100.000 mensenlevens heeft geëist in de Westelijke Boven-Nijl, dat betekent minstens een derde van de lokale bevolking. De ziekte blijft jaarlijks honderden mensen aantasten en telkens AZG verplicht is te evacueren, blijven deze met de dodelijke ziekte geïnfecteerde patiënten achter zonder enige behandeling.

De voorbije drie maanden alleen al moesten AZG-teams drie locaties evacueren door de onveilige situatie. Momenteel zijn er berichten van toegenomen gevechten en er is geen echte humanitaire aanwezigheid meer in de regio, met uitzondering van Bentiu, een stad in handen van de regering.