Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG protesteert tegen illegale controle van medische teams door gewapende milities


Volgens Artsen Zonder Grenzen (AZG) wordt medische hulp aan Palestijnse burgers in de bezette gebieden alarmerend vaak tegengehouden. Op het ogenblik dat gewone Palestijnen intense militaire druk ondergaan, ondervindt AZG zware beperkingen bij haar pogingen de meest geïsoleerde families te bereiken. Zelfs in Hebron en de Gazastrook, waar AZG werkt en waar het leger minder aanvallen uitvoert, is de toegang tot medische zorgen ernstig bedreigd.

Een bijzonder onrustwekkende gebeurtenis vond plaats op dinsdag 2 april. Een medisch team van AZG (bestaande uit een dokter, een vertaler en een chauffeur) begaf zich naar Um Amer, een dorp in het district van Hebron, om medische consultaties uit te voeren bij de Palestijnse families die in afgelegen gebieden wonen. De AZG-wagen bevatte duidelijke kentekens, met zelfklevers en een vlag. Elk teamlid droeg een AZG-t-shirt.
Onderweg kwam het team voorbije twee militaire controleposten, waarbij ze na het tonen van de identificatiekaarten van AZG, de toestemming kregen de weg verder te zetten.
Bij een derde controlepost sprongen drie Israëlische soldaten vanachter enkele bomen te voorschijn en verplichtten de wagen te stoppen onder bedreiging van hun wapens. Pas na het medische doel van onze missie duidelijk te hebben uitgelegd, mocht de auto doorrijden.
Bij het naderen van Um Amer, werd de wagen opnieuw tegengehouden door twee mannen in burger, met automatische geweren. Deze mannen die geen kentekens droegen, waren duidelijk bewakers van een naburige kolonie. Tijdens de controle van de identificatiestukken van het AZG-team, namen ze de sleutels van het voertuig in beslag.
Het team werd op die manier meer dan een half uur tegengehouden, vooraleer toestemming te krijgen opnieuw te vertrekken en zonder dat hen enige verklaring werd gegeven.
Dit incident illustreert opnieuw de voortdurende belemmeringen bij het werk van onze teams, die het recht van vrije toegang tot de burgerbevolking proberen staande te houden.
Het incident is tevens in strijd met garanties van het Israëlische leger voor AZG-teams die in de bezette gebieden werken. We hebben vroeger het recht gevraagd en gekregen om vrij te mogen bewegen in het kader van onze medische praktijk.
Vandaag, nu de situatie veel verslechterd is, hebben we niet langer deze garantie. Zelfs wanneer we een toelating ontvangen, wordt doorgang ons steeds vaker geweigerd.
AZG beschouwt dit als een schending van het recht op toegang tot de slachtoffers van dit conflict, net zoals het een schending is van het recht van burgers toegang te hebben tot gezondheidscentra. AZG is zeer bezorgd over de onverschilligheid van het Israëlische leger in dit soort situaties. Dit betreft niet enkel de houding van de Israëlische soldaten bij de controleposten, maar ook het feit dat het Israëlische leger onafhankelijke en gewapende milities toestaat tussen te komen, zoals het hen belieft, tijdens ons werk.
AZG biedt op dit ogenblik medisch-psychologische hulp aan Palestijnse families in Hebron en Gaza. Onze teams, bestaande uit tien internationale en 23 Palestijnse medewerkers proberen ook andere steden in de Westelijke Jordaanoever te bereiken, om het geheel aan dringende medische noden te evalueren.