Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG protesteert heftig tegen herlokalisatie van vluchtelingen uit Jalozai-kamp


Artsen Zonder Grenzen (AZG) kant zich hevig tegen de herlocalisatie van zowat 70.000 Afghaanse vluchtelingen uit het Jalozai-kamp naar de nieuwe sites in Bajaur en andere tribale gebieden aan de noordwestelijke grens van Pakistan. In Jalozai - ten zuiden van Peshawar - hadden de Afghanen nog een minimum aan veiligheid. De nieuwe sites daarentegen zijn onaanvaardbaar dicht bij de Afghaanse grens. Het VN-Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) zou woensdag de herlokalisatie van de vluchtelingen starten, aanvankelijk naar het Kotkai-kamp in Bajaur, minder dan vijf kilometer van de grens met een land in oorlog.

"De status van de vluchtelingen blijft onduidelijk." zegt Tim Pitt, de AZG-landverantwoordelijke. "Momenteel worden ze beschouwd als "Extern Ontheemden" (Externally Displaced People) maar niemand weet wat dat betekent op het vlak van rechten en plichten. Hen zo dicht bij de grens onderbrengen, is niet enkel hun levens op het spel zetten maar maakt het ook makkelijker om hen in de nabije toekomst te dwingen de grens met Afghanistan terug over te steken."
AZG is één van de weinige hulporganisaties om de mensen in het Jalozai-kamp bij te staan. De omstandigheden zijn er zwaar maar het voorbije jaar stond het AZG-team van artsen, verplegers en technische staf in voor een pakket van gezondheidszorg, waaronder medische screening, vaccinatie, supplementaire voeding voor ondervoede kinderen en de algemene behandeling van ziekten.
Tim Pitt stelt een groot verschil vast tussen de situatie in Jalozai en die in het kamp van Chaman in het zuiden waar ook een voorstel bestaat om vluchtelingen te herlocaliseren. "In Chaman leven mensen momenteel te dicht bij de grens. We steunen de herlocalisatie naar meer veilige sites in Raghani dan ook volledig. Maar in het geval van Jalozai gebeurt de herlocalisatie in tegengestelde richting. We zien werkelijk geen enkele zinnige reden om tienduizenden mensen naar een regio te brengen die hen van alles afsnijdt, behalve van oorlogsgeweld. Daarenboven zijn we bezorgd dat de herlocalisatie van deze mensen naar bijna uitsluitend Pashtoen-gebieden tot ernstige etnische conflicten kan leiden."
Tim Pitt verklaart nog dat AZG haar verplichtingen ten aanzien van de bevolking van Jalozai zal blijven nakomen, ook in de nieuwe locaties, maar zal dat enkel onder zwaar protest tegen deze "volkomen onmenselijke politiek en praktijk" doen.