Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG opent opvangcentrum voor asielzoekers in Lampedusa


Op 16 september ging AZG in het opvangcentrum van Lampedusa van start met een programma voor medische selectie van asielzoekers. Lampedusa is het grootste eiland van de Pelagie-archipel, zo'n 200 km ten zuidwesten van Sicilië. De voorbije maanden kwamen op het eiland grote aantallen vluchtelingen toe uit de Maghreblanden, Soedan, Koerdistan en Bangladesh. In augustus werd een absolute piek bereikt met een gemiddelde van 42 vluchtelingen per dag.

In augustus voerde AZG een peiling naar de gezondheidstoestand van de vluchtelingen. De vele vluchtelingen die toestroomden in Lampedusa, moesten worden opgevangen in het plaatselijke centrum, hoewel deze medische post slechts een capaciteit van 80 patiënten heeft. De vluchtelingen verbleven in containers en tenten. De aanwezige sanitaire voorzieningen waren zeer vuil en beschadigd. Het opvangcentrum had ook af te rekenen met een gebrek aan geneesmiddelen, medische uitrusting en personeel.
"Onze besluiten waren duidelijk: er was onvoldoende ruimte om 500 mensen op te vangen en de slechte hygiënische omstandigheden vormden een risico voor nieuwe ziekten. Op basis van die bevindingen beslisten we om tussen te komen," aldus Loris De Filippi, verantwoordelijke van de Italiaanse projecten van AZG.
AZG stuurde een in tropische geneeskunde gespecialiseerde verpleegkundige om hulp te gaan bieden aan de reeds aanwezige arts en verpleegkundige van een lokale ngo. AZG zal vooral instaan voor de medische selectie van de vluchtelingen bij hun aankomst, bevordering en voorlichting inzake hygiëne, organisatie en verzameling van medische gegevens, en het beheer van een quarantaineruimte indien nodig.
"Volgens het aanvankelijke plan zullen we medische bijstand bieden tot 10 november, 6 dagen per week, met een telefonische wachtdienst de klok rond en op zondagen. Maar we zijn bereid onze aanwezigheid in Lampedusa op te voeren en meer medische ondersteuning te bieden indien nodig," zo verklaarde De Filippi.
De AZG-activiteiten in Italië zijn toegespitst op hulpbehoevende immigranten en asielzoekers. In maart 2001 opende AZG een opvangcentrum in Brindisi aan de Adriatische kust, eveneens een belangrijke toegangspoort voor immigranten die in Italië per boot toekomen. Het centrum is toegankelijk voor mensen met of zonder papieren en biedt maatschappelijke, medische en psychologische bijstand. In een aantal buitenwijken van de stad verleent AZG met behulp van een wagen medische zorgen aan kwetsbare immigranten.