Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG opent nieuwe kliniek in Doble, Somalië


Begin juni opende AZG een basisgezondheidscentrum (BGC) in Doble in het zuiden van Somalië. Dit BGC, het enige in zijn soort in de regio, zal in een eerste fase externe consultaties organiseren ten behoeve van de lokale bevolking.

Volgens Bruno Moonen, die recent teruggekeerde als AZG-landverantwoordelijke voor Somalië, was het duidelijk dat er acute nood heerste aan dergelijke gezondheidsdiensten omdat er voor Somali's niets anders opzat dan de grens naar Kenia over te steken om toegang te krijgen tot medische hulp in het vluchtelingenkamp van Dadaab.
De eerste dagen ter plaatse werd het team geconfronteerd met een bijzonder hoge mortaliteit bij kinderen onder 5 jaar. In een eerste fase ging alle aandacht dan ook uit naar de behandeling van deze leeftijdgroep. De belangrijkste bedreigingen waren diarree en malaria.
"In dit deel van Somalië is er gewoon geen gezondheidszorg vanwege de regering, als er überhaupt al sprake kan zijn van een regering," zo legt hij uit. "Private gezondheidszorg was dan ook de enige uitweg en ook hier ging het maar om enkele mensen, zoals een vroedvrouw die van dorp naar dorp reisde. Bijgevolg was de regio grotendeels verstoken van medische gezondheidszorgen en het feit dat de schaarse medische bijstand privé was, maakte deze hoe dan ook onbetaalbaar voor veel mensen."
Een AZG-verpleegkundige en een dokter die deel uitmaken van een 3-koppig expat-team, zullen training geven aan een team van 6 Somalische verpleegsters die in het nieuwe BGC werken. Zodra die opfrissingstraining voltooid is, zal het project zich in een tweede fase toespitsen op gezondheidszorgen voor moeders en kinderen , een uitgebreid immunisatieprogramma en verdere evaluaties voor mogelijke tuberculose, cholera en kala azar programma's.
Veiligheid blijft een belangrijke bekommernis voor het AZG-team in Somalië. "Op dit moment hebben we een goede verstandhouding met het comité van ouderen die het lokale gezag uitmaken," aldus Bruno Moonen. "We moeten echter bijzonder voorzichtig omspringen met de lokale gevoeligheden. Ervoor zorgen dat we niet teveel mensen in dienst nemen van een bepaalde clan is bij voorbeeld heel belangrijk. De situatie in het land is erg onstabiel."