Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG opent gezondheidscentrum voor gratis HIV/aids-behandeling in China


Artsen Zonder Grenzen ontvangt vandaag de eerste patiënten in haar nieuwe HIV/aids-kliniek in Xiangfan, in de Chinese provincie Hubei. De kliniek is een van de eerste in het land die gratis behandeling verstrekt aan HIV-patiënten. Daarmee biedt ze hoop aan mensen voor wie aids-geneesmiddelen voordien onbetaalbaar waren. Het project wordt beheerd in samenwerking met het Xiangfan Centre for Disease Control en er zullen tot 500 patiënten behandeld kunnen worden.

"We zijn erg opgetogen met de lancering van dit project. Het is een doorbraak voor de HIV/aids-behandeling in een land met een groeiend aids-probleem," aldus Luc Van Leemput, verantwoordelijke van het AZG-project in Xiangfan. "Hoewel vele Chinese ziekenhuizen mensen met HIV/aids kunnen behandelen, nemen de hoge kosten van de geneesmiddelen bij de meeste patiënten alle hoop weg om ooit behandeld te worden. Zoals in vele andere landen, gaat het ook hier om "je geld of je leven'. De opening van deze gratis kliniek wijst op de bereidheid van de Chinese overheid om een gezondheidsprobleem aan te pakken dat nog steeds een groot taboe is in de Chinese samenleving."
De provincie Hubei telt naar schatting 45.000 HIV/aids-lijders. De meesten onder hen werden enkele jaren terug besmet na het verkopen van bloed aan illegale bloedbanken. De AZG-kliniek zal zich in een eerste fase toeleggen op het verstrekken van medische verzorging aan HIV-patiënten die lijden aan "opportunistische infecties" - aandoeningen zoals tuberculose of longontsteking, die vaak toeslaan voordat aids volledig uitbreekt.
"HIV vernietigt de cellen van het immuniteitssysteem", legt Anita Wang uit, dokter in het AZG-team. "Dat maakt HIV-positieven bijzonder vatbaar voor ziekten als tuberculose. Hoewel het lokale ziekenhuispersoneel zich bewust is van het probleem van HIV/tbc co-infectie, is er momenteel geen systeem voorhanden voor het diagnosticeren en behandelen van patiënten, deels omdat geneesmiddelen voor de behandeling van deze ziekten voordien onbetaalbaar waren voor de meeste HIV-positieven in de regio." De AZG-kliniek zal HIV-patiënten geneesmiddelen toedienen zoals cotrimoxazole dat het risico op opportunistische infecties vermindert. Patiënten die reeds aan deze ziekten lijden, ontvangen een gratis behandeling.
Na de initiële opstartperiode van zes tot negen maanden zal AZG ook beginnen met het toedienen van antiretroviralen (ARV's) aan geselecteerde patiënten in de regio Xiangfan. ARV-therapie versterkt het immuniteitssysteem en kan het leven van vele HIV/aids-patiënten aanzienlijk verbeteren en verlengen. De kliniek beschikt over de capaciteit om ARV-behandeling te verstrekken aan 500 patiënten.
Omdat HIV/aids-patiënten doorgaans sterk gestigmatiseerd worden door hun lokale leefgemeenschap, trachten de meesten hun toestand geheim te houden uit angst voor discriminatie. Het AZG-programma zal dan ook trachten een beter begrip van HIV/aids bij te brengen aan patiënten en hun families. Voorts zullen wederzijdse steungroepen worden georganiseerd.
"Mensen met HIV zijn bang uitgesloten te worden", aldus Van Leemput. "Zelfs hun niet-besmette familieleden zijn vaak gestigmatiseerd. Sommige patiënten zoeken dan ook medische hulp buiten hun dorp om hun toestand geheim te houden. Veel van de HIV-positieven die AZG ontmoette, vroegen specifiek om aandacht aan dit maatschappelijke probleem te schenken."
Op lange termijn wil AZG met het project in de samenleving tot een beter begrip komen van wat aids is en hoe HIV kan worden opgelopen. Er zullen bewustmakings- en voorlichtingsprojecten worden opgezet in samenwerking met de gezondheidsautoriteiten om te trachten het probleem van sociale stigmatisering op te lossen en om vrijwillige HIV-tests aan te moedigen, vooral bij zwangere vrouwen.