Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG op de G8 in Genua


Terwijl de leiders van de G8-landen dit weekend samenkomen in Genua, legt AZG nog eens de nadruk op het gebrek aan onderzoek en ontwikkeling voor verwaarloosde ziekten en de nood aan een wereldwijde inzet om deze te bestrijden.

Toen de G8-leiders elkaar vorig jaar in december in Okinawa ontmoetten, verbonden ze zich tot het bestrijden van infectieziekten. Dit door de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren en door de samenwerking te versterken op het vlak van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vaccins en andere internationale middelen ter bevordering van de volksgezondheid.
Vier maanden na de bekendmaking door Kofi Annan van een wereldfonds tegen aids, tuberculose en malaria, is de internationale gemeenschap nog steeds druk bezig met het bespreken van de structuur en financiering van het project.
Artsen Zonder Grenzen vreest dat kostbare tijd verloren gaat. Patiënten in ontwikkelingslanden blijven sterven omdat ze geen toegang hebben tot basisgeneesmiddelen. De volgende cruciale vragen blijven onbeantwoord:

  • Wat zijn de principes van een wereldwijd financieringsmechanisme?
  • Hoe zal men omgaan met de intellectuele eigendomsrechten, gekoppeld aan de bescherming van gezondheid?
  • Zal de aankoop van generische medicijnen als goedkoopste optie aangemoedigd worden?
  • Wie zal een voortrekkersrol spelen in het heropstarten van het onderzoek en de ontwikkeling naar vergeten ziekten?

AZG vraagt dat de G8-landen, samen met de leiders van de ontwikkelingslanden, de verantwoordelijkheid opnemen om het onderzoek en ontwikkeling naar verwaarloosde ziekten herop te starten. Van de 1.393 nieuwe geneesmiddelen die tussen 1975 en 1999 werden goedgekeurd, was minder dan één procent voor tropische ziekten bestemd.