Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG op de bres voor asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder papieren


De verschillende AZG-secties zetten zich dagelijks in voor asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder papieren. Ook in Europa, meer bepaald in Italië, Spanje, België en Frankrijk. De organisatie biedt directe hulp aan zij die hulp het meest nodig hebben en dringt er tegelijkertijd bij de nationale regeringen en de Europese politici op aan dat zij hun verantwoordelijkheden opnemen.

De reactie van Europese landen op degenen die aan de poorten van Europa kloppen, wordt steeds verontrustender. Zelfs al komt slechts een klein deel van de vluchtelingen daadwerkelijk naar onze landen en ziet kans hier te blijven (de meesten blijven in de regio waar zij vandaan komen), vinden de Europese landen het belangrijker zichzelf te beschermen tegen de asielzoekers dan de asielzoekers bescherming te bieden.
Aan de kusten van Italië en Spanje komen wekelijks vluchtelingen toe die in onveilige bootjes de Middellandse zee oversteken op zoek naar een veiligere plek om te leven. Enkel de meest tragische ongevallen, zoals een schipbreuk met 70 doden nabij Lampedusa in oktober 2003 (een eiland 200 km ten zuiden van Sicilië), halen de internationale pers. Dagelijks staan AZG-teams echter paraat om deze vluchtelingen op de vangen en hen eerste hulp te bieden. AZG wordt hierbij niet altijd gesteund door de overheden. Dit bleek nog maar eens toen in september 2003 een AZG-kamp bestaande uit 37 tenten in Ceuta (Spaanse enclave in Noord-Afrika) door de Spaanse politie werd gesloten. Het kamp bood onderdak aan 600 mensen.
Praktische hulp
De AZG-teams in Europa bieden eerste hulp bij aankomst van de vluchtelingen, zorgen voor toegang tot de nationale gezondheidszorg en doen iets aan de sociale, psychologische en civiele problemen waarmee deze mensen te maken krijgen.
AZG deelt ook geregeld hygiënische en voedsel pakketten uit aan de vluchtelingen en mensen zonder papieren die in de meest mensonwaardige omstandigheden leven. In een oude luchthaventerminal in Fuerteventura hielp AZG zo 500 mensen die op 2 hectare leefden met slechts twee douches en één toilet. AZG ondersteunde dit jaar ook een groep van 400 mensen in een oud en vervallen treinstation, met minimale sanitaire voorzieningen, in Tiburtina in Rome.
In België en Frankrijk helpt AZG deze mensen vooral aan een betere toegang tot de nationale gezondheidszorg en doet ze iets aan de sociale and psychologische problemen waarmee ze te maken krijgen. Zo zochten in 2003 meer dan 3.100 mensen medische hulp in de AZG-centra in Brussel, Luik en Antwerpen. Vaak lijden deze mensen aan trauma’s als gevolg van de gebeurtenissen in hun thuisland of tijdens hun vlucht.
Ook in het land van herkomst
AZG is niet alleen getuige van de gevolgen van een vluchtelingenstroom (zoals een verhoogde influx in België), maar is meestal ook aanwezig en actief in het land van herkomst van de vluchtelingen. Op die manier wordt AZG ook dagelijks geconfronteerd met de oorzaken van de vluchtelingenstroom (oorlog, hongersnood, verslechterende sociaal-economische omstandigheden). Zo kan AZG van sommige mensen hun hele traject volgen. De organisatie werkt bijvoorbeeld met en voor Soedanezen in Soedan, Soedanese vluchtelingen in Tsjaad en Soedanese vluchtelingen die aankomen in Italië, en op doorreis zijn naar Groot-Brittannië, België of andere Europese landen. AZG kent ook uit de eerste hand wat de omstandigheden zijn die mensen in Liberia op de vlucht jagen, hoe het leven kan zijn voor Liberiaanse vluchtelingen in Guinée of Sierra Leone, en hoe de Liberianen worden ontvangen in Europa.
2003 was een druk jaar voor de projecten van AZG in Europa. Er waren meer urgenties waarbij vluchtelingen en mensen zonder papieren betrokken waren. Hierdoor breidde AZG het aantal projecten uit en was er een toename in AzG’s communicatie. Ook in 2004 blijft AZG zich inzetten voor deze problematiek.