Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG onderzoekt leefomstandigheden in vluchtelingenkamp van Nunukan


Van 21 tot 25 augustus onderzocht AZG de leefomstandigheden in het vluchtelingenkamp van Nunukan, een havenstad in de Indonesische oostelijke provincie Kalimantan die aan Maleisië grenst. In dit kamp verblijven tussen 15.000 en 25.000 vluchtelingen.

"We beslisten om de situatie te onderzoeken toen we via de lokale media vernamen dat duizenden mensen op de vlucht waren of verbannen werden uit Maleisië en dat ze samengebracht werden in kampen," aldus Ysabel Fougery, Missiehoofd voor AZG. "Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat ten minste 17 personen omkwamen in de kampen als gevolg van ziekten als dysenterie, aandoeningen van de luchtwegen, koorts of abortus, wat erop wijst dat de reis naar de kampen een zware beproeving was. Voor het ogenblik voorzien we gelukkig geen epidemieën."
In de eerste verslagen werd gemeld dat de kampen overbevolkt en onhygiënisch zijn, maar de indrukken van het AZG-team - bestaande uit een logistieker en een medisch coördinator - gaan in de richting van goede medische verzorging en goede toegang tot gezondheidszorg met voldoende beschikbare geneesmiddelen. Er wordt onderdak gebouwd en de sanitaire omstandigheden zijn min of meer in orde. Toch zal het AZG-team de situatie blijven volgen omdat er aanzienlijke bewegingen worden vastgesteld, waarbij veel mensen het kamp binnenkomen of verlaten.
"De mensen in de kampen werden verbannen door de Maleisische autoriteiten omdat ze geen arbeidsvergunning hadden of ze ontvluchtten het land uit vrees voor de strenge immigratiewetten", besluit Ysabel Fougery. "Deze wetten leggen zware straffen op zoals enorme boetes, opsluiting en zelfs stokslagen."