Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG ondersteunt gezondheidsfaciliteiten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika


Sinds de onrust en het geweld in verschillende landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten begonnen, zijn teams van Artsen Zonder Grenzen in de weer om ziekenhuizen in de regio te bevoorraden en te ondersteunen. Ook vluchtelingen krijgen hulp van Artsen Zonder Grenzen.

  	© Serena Assir/MSF
© Serena Assir/MSF


Libië


Artsen Zonder Grenzen blijft proberen om in Libië medische hulp te bieden, maar op dit moment kunnen haar teams niet in Libië werken. Vorige week werden ze gedwongen zich terug te trekken uit Benghazi toen het geweld die richting uitkwam en reizen door Oost-Libië steeds onveiliger werd. Negen medewerkers bevinden zich nu in Alexandrië in Egypte, en leveren medisch materiaal en medicijnen over de grens. In totaal werd al meer dan 33 ton hulpgoederen geleverd.

Een chirurgisch verpleegkundige van Artsen Zonder Grenzen werkte een nacht in een ziekenhuis in Ajdabya en hielp onder meer bij de verzorging van tien gewonden en een keizersnede. Maar dat werk is vandaag onmogelijk. Ook verkennende bezoeken aan het land zijn onmogelijk. Het is daardoor erg moeilijk voor Artsen Zonder Grenzen om een duidelijk beeld te krijgen van de exacte medische noden in Libië.

Artsen Zonder Grenzen probeert Libië als sinds 23 maart binnen te komen via Tunesië, maar heeft nog steeds geen toestemming gekregen om de grens over te steken. Ook via de Tunesische grens heeft Artsen Zonder Grenzen medische materiaal geleverd.

Vluchtelingen bijstaan


Aan de Tunesisch-Libische grens heeft Artsen Zonder Grenzen een team van 25 medewerkers die de vluchtelingen uit Libië helpen. Er zijn tenten opgezet aan de grensovergang van Ras Ajdir in het transitkamp Choucha. Daar wachten 6.000 mensen op repatriëring of een nieuw onderkomen. Het team verleent er geestelijke gezondheidszorg aan slachtoffers en getuigen van het geweld die nu een onzekere toekomst tegemoet gaan. Ook in Dehiba, 150 km van Ras Ajdir, wordt deze hulp geboden. Op die drie plaatsen organiseren psychologen van Artsen Zonder Grenzen individuele en collectieve consultaties. Daarvan hebben nu al meer dan 4.000 mensen gebruik gemaakt.

Op het Italiaanse eiland Lampedusa heeft Artsen Zonder Grenzen een team van vier mensen die de medische noden van de vluchtelingen onderzoeken. De voorbije weken zijn er 5.400 migranten op Lampedusa toegekomen. De meerderheid van hen komt uit Tunesië en verkeert in goede gezondheid. Maar de levensomstandigheden zijn er slecht. De mensen zitten in gebouwen die overbevolkt zijn en geen sanitaire faciliteiten hebben. Het team van Artsen Zonder Grenzen zal er eind deze week hulpgoederen verdelen.

Ook actief in andere landen


Artsen Zonder Grenzen volgt de situatie in Jemen op sinds het begin van de manifestaties in januari. In Sanaa Aden en Taezz zijn de teams in contact met zowel de overheid als met de medische commité’s van de demonstranten. De voorbije week schonk Artsen Zonder Grenzen medisch materiaal en gaf het opleiding aan medisch personeel. Tot nu konden de ziekenhuizen van de overheid en veldhospitalen van de manifestanten de toevloed aan gewonden aan. De teams van Artsen Zonder Grenzen staan klaar om hun activiteiten uit te breiden als de situatie daar om vraagt. De andere medische activiteiten van Artsen Zonder Grenzen in het land gaan gewoon door.

In Bahrein staat Artsen Zonder Grenzen in contact met een aantal medische faciliteiten. Teams staan klaar om bij te springen indien nodig. Eerder dit jaar legde een team contacten met verschillende medische organisaties in het land. Dat team bezocht toen ook het ziekenhuis Salmanya, in de hoofdstad Manama, en bood er hulp.  

Ook in Syrië waar de onrusten een paar dagen geleden startten in de stad Daraa volgt Artsen Zonder Grenzen de situatie op. Artsen Zonder Grenzen werkt sinds 2009 samen met een lokale organisatie in Damascus om gratis gezondheidszorg en mentale gezondheidszorg te bieden aan niet-geregistreerde Iraakse vluchtelingen, migranten en kwetsbare groepen in de stad. In Algerije contacteerde een team die op verkennings was het Ministerie van Volksgezondheid en andere ngo's. Het doel was om te zien of Artsen Zonder Grenzen kon ingrijpen bij een uitbraak van geweld. Tot nu toe was een interventie niet nodig.

Hulp in Tunesië en Egypte


Artsen Zonder Grenzen ondersteunde eerder, tijdens de onrusten in Tunesië en Egypte, ook al bestaande medische structuren. In Tunesië voorzag Artsen Zonder Grenzen ziekenhuizen in Kasserine en Sidi Bouzid van medisch materiaal, waaronder orthopedisch materiaal. In beide ziekenhuizen geraakten de voorraden tijdens de demonstraties op en had het medisch personeel tekort aan medisch materiaal om aan de noden te voldoen.

Tijdens de protesten op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Caïro leverde Artsen Zonder Grenzen medisch materiaal aan Egyptische dokters in twee ziekenhuizen en aan een geïmproviseerde gezondheidspost in een moskee. Het team gaf ook opleiding over hoe op korte tijd om te gaan met een groot aantal gewonden en hielp extra mechanismen opzetten om vlug te kunnen ingrijpen bij een noodsituatie.