Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG ondersteunt actief de Pan-Afrikaanse Beweging voor de Toegang tot een HIV/aids-behandeling


Tegen de achtergrond van de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg, hebben aids-activisten uit 21 Afrikaanse landen de Pan-Afrikaanse Beweging voor de Toegang tot een HIV/aids-behandeling (Pan-African HIV/AIDS Treatment Access Movement, PHATAM ) boven de doopvont gehouden. Deze beweging, die actief wordt ondersteund door AZG, wil politieke leiders en alle geledingen van de maatschappij mobiliseren om de toegang tot een antiretrovirale behandeling te verzekeren.

"De mensen in Afrika die met HIV/aids besmet zijn, hebben de buik vol van beloften die door de internationale gemeenschap niet worden nageleefd," zegt Eric Goemaere, landverantwoordelijke voor AZG in Zuid-Afrika, waar de organisatie antiretrovirale behandelingen aanbiedt in Khayelitsha, een township in het westelijke deel van Kaapstad. "Deze mensen zijn het beu om te horen praten over proefprojecten. Het aantal patiënten dat van dergelijke projecten zou moeten kunnen genieten, moest reeds lang zijn opgevoerd. Dit is echter onmogelijk zonder een politieke ingreep op nationaal en internationaal niveau. Deze beweging wil daarom de nodige politieke respons uitlokken."
"De wereldleiders die nu samenkomen in Johannesburg, moeten inzien dat zonder een gezonde bevolking er geen sprake kan zijn van de ontwikkeling van onze landen", zegt Zackie Achmat, één van de twee oprichters van PHATAM, "Wij hebben ons samen geëngageerd om te trachten miljoenen mensenlevens op ons continent te redden. De rol van onze beweging is de nationale en internationale autoriteiten op hun verplichtingen te wijzen, zoals het zo snel mogelijk ontwikkelen en uitvoeren van nationale aids-behandelingsprogramma's."
PHATAM roept alle Afrikaanse landen op om de Verklaring van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) - die ondertekend werd op de ministeriële vergadering in Doha - m.b.t. de internationale overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom (TRIPS) en volksgezondheid, toe te passen. De beweging eist dat, zodra de reglementering van WTO inzake brevettering in voege is, de landen van het Zuiden generische versies van merknaamgeneesmiddelen aan lage prijzen zouden kunnen kopen in landen waar deze beschikbaar zijn.
Voor PHATAM dient de toegang tot antiretrovirale geneesmiddelen een prioriteit te zijn naast de behandeling van opportunistische ziekten, de voedselcrisis, de rehabilitatie van publieke gezondheidszorg en het voorkomen van nieuwe HIV-besmettingen. Wij herinneren eraan dat, ter gelegenheid van de XIVe Internationale Aidsconferentie in Barcelona, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als doel vooropstelde erop toe te zullen zien dat tegen 2005 minstens drie miljoen patiënten een antitretrovirale behandeling zouden krijgen.