Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG onderscheiden met de King Hussein Humanitarian Leadership Prize


AZG ontving gisteren de prestigieuze King Hussein Humanitarian Leadership Prize voor haar humanitaire noodhulp en medische bijstand aan bevolkingen in nood overal ter wereld.

Zijne Majesteit Koning Abdullah, patroon van de King Hussein Foundation (KHF) overhandigde de prijs aan de voorzitter van de Internationale Raad van AZG, Dr. Rowan Gillies, tijdens een plechtigheid die werd bijgewoond door functionarissen, hoogwaardigheidsbekleders en leden van de koninklijke familie.
Koningin Noor zei dat de missie van AZG om hulp te bieden aan volkeren in nood, ondanks gevaren en hindernissen, de organisatie werkelijk “onbaatzuchtig” maakt in haar werk. Koningin Noor onderstreepte hoe zwaar deze taak wel is en dankte de meer dan 2.500 vrijwilligers die dagelijks hun leven riskeren om hun opdracht wereldwijd te vervullen.
Rowan Gillies verklaarde gisteren dat AZG vereerd is met de King Hussein Humanitarian Leadership Prize en beschouwt de onderscheiding als een aanmoediging voor de duizenden lokale en buitenlandse medewerkers overal ter wereld.
Volgens Gillies wordt AZG, net als andere neutrale en humanitaire organisaties, geconfronteerd met steeds grotere hinderpalen om haar werk veilig uit te voeren.
Crisisgebieden vormen een groeiend risico voor het leven van hulpverleners als gevolg van wat Gillies beschreef als pogingen door sommigen “om de humanitaire actie te politiseren”.
“Het is voor burgers helaas niet nieuw om opgepakt en aangevallen te worden in conflicten, maar vandaag zijn we getuige van een gevaarlijke trend naar het viseren van zij die hulp willen bieden aan bevolkingen die er het meest nood aan hebben. De moord van vijf van onze collega’s in Afghanistan was een schokkend voorbeeld van deze ontwikkeling”, aldus Gillies. De brutale aanvallen dwongen AZG tot de pijnlijke beslissing om haar humanitaire werk in Afghanistan stop te zetten na 24 jaar aanwezigheid in het land.
“Deze aanvallen tegen humanitaire organisaties zijn geen geïsoleerde gevallen en moeten gesitueerd worden tegen een achtergrond van pogingen van de westerse regeringen om de humanitaire actie te coöpteren in militaire tactieken en politieke strategieën”, zo vervolgde hij. “We krijgen te horen ‘met ons of tegen ons’, we worden gewaarschuwd voor de botsing van culturen, wat indruist tegen de universele aard van zowel humanitaire actie als medische ethiek.”
De AZG-voorzitter drong er bij iedereen op het terrein op aan om aan dergelijke dreigingen het hoofd te bieden en zodoende de neutraliteit en de onafhankelijkheid van onze missies te vrijwaren.
De in 1999 in het leven geroepen onderscheiding ter nagedachtenis van wijlen Koning Hussein vertegenwoordigt een geldwaarde van 50.000 dollar en wordt toegekend aan “personen, groepen en instellingen die een uitzonderlijk humanitair leiderschap vertonen in hun inspanning ter bevordering van duurzame ontwikkeling, mensenrechten, rechtvaardigheid en vrede”.