Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG lanceert wereldwijde campagne: “Europa! HANDEN AF van onze geneesmiddelen!”


De EU hervatte gisteren de onderhandelingen met India over een handelsovereenkomst die de toegang tot levensreddende generische geneesmiddelen zou kunnen blokkeren.

Daarom Artsen Zonder Grenzen een wereldwijde campagne. Die heeft als doel de maatregelen te stoppen die zullen leiden tot de beperking van de toegang tot geneesmiddelen te voor patiënten in de ontwikkelingslanden.
Uit een recente studie blijkt dat in 2008 tot 90% van bepaalde aidsgeneesmiddelen die aangekocht waren door international donoren, waaronder Europese regeringen, afkomstig waren van generische producenten in India. Die bron van betaalbare geneesmiddelen droogleggen, zou fatale gevolgen hebben voor de miljoenen patiënten die momenteel wereldwijd in behandeling zijn of wachten op behandeling. 
“Voor de behandeling van allerlei soorten ziekten zijn we afhankelijk van betaalbare generische geneesmiddelen, zoals die onder meer geproduceerd worden in India. We kopen 80% van onze aidsgeneesmiddelen in India. Daarmee houden wij vandaag 160.000 mensen met hiv/aids in leven”, aldus dr. Unni Karunakara, internationaal voorzitter van Artsen Zonder Grenzen.
“In naam van die mensen kunnen we onmogelijk zwijgen nu Europa alle aspecten van de geneesmiddelenbevoorrading dreigt te blokkeren: de productie van een generisch geneesmiddel, de registratie ervan en het transport naar patiënten in andere werelddelen.”
De overeenkomst tussen India en de EU is maar één van de vele aanvallen tegen generische geneesmiddelen die de Europese Commissie (EC) momenteel onderneemt. Zo bedreigt Europa ook via andere bilaterale handelsovereenkomsten overal ter wereld de productie van veilige, werkzame en betaalbare geneesmiddelen door strengere bepalingen inzake intellectuele eigendom te eisen dan vastgelegd is in de internationale wetgeving.
Europa is ook één van de drijvende krachten achter de geheime onderhandelingen over een Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Het wil daarbij maatregelen doorduwen om de productie van generische geneesmiddelen te beperken.
Patiënten overal ter wereld voelen nu al de impact van die maatregelen. Zo worden legitieme generische geneesmiddelen die bestemd zijn voor ontwikkelingslanden vandaag geblokkeerd in een aantal Europese havens, op grond van de douaneregelgeving van de EC. Daarmee worden mensenlevens op het spel gezet.
“Europa ontzegt ons inderdaad essentiële geneesmiddelen”, verklaarde dr. Marius Müller, medisch coördinator van Artsen Zonder Grenzen in Kenia. “Omdat generische geneesmiddelen goedkoper zijn, hebben we tot nu toe aan steeds meer patiënten aidsremmers kunnen geven. Dat gaf hen veel hoop, want daardoor kunnen ze weer werken en hun kinderen opvoeden. Maar als Europa zijn wil doordrijft en deze bevoorradingsbron afgesloten zal worden, dreigen we het succes van de afgelopen vijf jaar volledig teniet te doen.”
“Europa grijpt duidelijk alle kansen aan om generische geneesmiddelen aan te pakken en ontzegt daarmee mensen in de ontwikkelingslanden betaalbare geneesmiddelen”, aldus Michelle Childs van Artsen Zonder Grenzen haar Campagne voor de Toegang tot Basisgeneesmiddelen.
“We voeren deze strijd wereldwijd samen met sociale en burgerbewegingen, en vragen Europa om deze politiek te stoppen. Daarnaast roepen we iedereen op om onze campagne te steunen. Surf naar
action.msf.org en stuur een bericht naar Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht, om te vragen dat hij zijn HANDEN AF houdt van onze geneesmiddelen.”