Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG lanceert voedingsprojecten in regio Oromiya


Twee weken geleden lanceerde Artsen Zonder Grenzen een voedingsproject in sommige streken van de zuidelijke regio Oromiya in Ethiopië, naar aanleiding van evaluaties waaruit een alarmerende graad van ondervoeding bleek.

AZG richtte drie klinieken op – “stabiliseringscentra” genaamd – voor de zwaarst ondervoede kinderen die ook medische complicaties hebben, zoals longontsteking of bloedarmoede, en intensieve medische zorg nodig hebben. De centra zijn gesitueerd in de dorpen Ropi, Senbete Shinquille en Shashemene in de districten Siraro en Shashemene. Sinds 27 mei behandelt AZG zo'n 435 kinderen in deze centra.

In Ropi verzorgt AZG 150 kinderen die eerder werden verzorgd door een liefdadigheidsorganisatie. Veel van deze kinderen lijden aan "kwashiorkor" – een vorm van oedeem die veroorzaakt wordt door ondervoeding en leidt tot vochtophopingen in de benen en de voeten, die tot het gezicht kunnen reiken wanneer de toestand van het kind verslechtert. Momenteel behandelt AZG ongeveer 175 kinderen in het stabiliseringcentrum van Ropi.

Elke dag meer kinderen

In Shashemene zette AZG een ander stabiliseringscentrum op in een reeds bestaande structuur naast het ziekenhuis, waar de voorbije dagen elke dag steeds meer kinderen worden opgenomen. AZG zorgt er voor 135 patiënten uit het ziekenhuis en elke dag komen meer patiënten aan. Zo werden op 26 mei 70 nieuwe gevallen opgenomen. Op 27 mei stonden zo'n 200 kinderen onder behandeling in het stabiliseringscentrum van Shashemene. AZG opende ook een nieuw stabiliseringscentrum in Senbete Shinquille. Tijdens de eerste dag werden zo'n 60 patiënten opgenomen.

Ambulante behandeling van ondervoeding

Om ondervoede kinderen te behandelen, die niet lijden aan complicaties, ondersteunt AZG ook verschillende “ambulante therapeutische voedingsprogramma's” in bestaande gezondheidscentra in Fajigole, Aje, Toga, Ropi en Senbete Shinquille.

Medische teams van AZG bezoeken momenteel deze centra en andere ambulante centra, om de kinderen te onderzoeken op ondervoeding. De gevallen met complicaties worden overgebracht naar de stabilseringscentra. De kinderen zonder complicaties krijgen speciale therapeutische voeding mee naar huis.
Momenteel behandelt AZG 125 kinderen in het ambulante centrum in Ropi en 150 kinderen in het centrum van Senbete Shinquille. Medische teams zijn ook gestart met mobiele activiteiten in de omliggende regio's en AZG verwacht dat er de volgende dagen meer kinderen zullen komen.

Situatie moet op de voet gevolgd worden

Deze activiteiten werden opgestart naast de huidige projecten met een voedingsluik in de Somaliregio in Ethiopië, in Degahbur, Cherrati, Warder en Fiq. In sommige van deze programma's werd de voorbije maand een duidelijke stijging van het aantal ondervoede kinderen vastgesteld. In Degabhur behandelt AZG nu 600 kinderen met ondervoeding, 20% van hen is ernstig ondervoed.
Aangezien de volgende oogst pas verwacht wordt in augustus-september, is AZG voorbereid om indien nodig op grotere schaal in te grijpen. AZG blijft de voedingssituatie in het gebied op de voet volgen.