Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG lanceert project ter bestrijding van ziekte van Chagas


AZG heeft een programma opgestart om de verspreiding van de ziekte van Chagas tegen te gaan in het Nicaraguaanse district Matagalpa, waar 9,4% van de schoolkinderen tussen 7 en 14 jaar oud besmet is. Twee buitenlandse medewerkers, samen met een lokale arts en verpleegster concentreren zich daarbij voornamelijk op drie aspecten: het screenen van bloedtransfusies, de overdracht van de ziekte van moeder op kind en het geregeld controleren van de huizen op parasieten.

De ziekte van Chagas is een vorm van slaapziekte die voorkomt in Latijns-Amerika. De parasieten worden op de mens overgedragen door vliegen. De beginsymptomen zijn vergelijkbaar met die van een lichte verkoudheid. De daaropvolgende incubatieperiode duurt tien jaar; in die periode zet het hart uit en wordt het zwakker. De ziekte treft vooral mensen die in extreme armoede leven, aangezien rudimentaire en ongezonde huisvesting (losse aarden vloeren, kleimuren en strodaken) de reproductie en groei van de parasieten bevordert.
In het district Matagalpa leeft volgens UNDP (het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties) 70% van de 507.000 inwoners in armoede. De meesten onder hen werken op de koffieplantages die eigendom zijn van enkele rijke lokale families.
De ziekte van Chagas is een ernstig gezondheidsprobleem in een zeer arme regio die niet over de middelen beschikt om het probleem alleen aan te pakken. Het AZG-team zal informatie verspreiden aan de plaatselijke bevolking over de ernst van de ziekte, de verspreiding van de epidemie en de manieren om het verspreidingsrisico tegen te gaan. AZG hoopt ook nieuwe strategieën te ontwikkelen om de ziekte uit te roeien en onderzoek te stimuleren naar alternatieve behandelingen van slaapziekte in het algemeen die minder gevaarlijke bijwerkingen hebben.
"De farmaceutische bedrijven en gezondheidsautoriteiten moeten ook inspanningen leveren om de kostprijs van de diagnosemiddelen en insecticiden te drukken in landen waar de ziekte welig tiert", aldus Donatella Massai, operationeel coördinator voor Latijns-Amerika.