Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG komt te hulp bij pestepidemie in DR Congo


Als reactie op een uitbarsting van longenpest stuurde AZG twee teams naar de streek rond Buta, in het noorden van de Democratische Republiek Congo (DRC). Een verkenningsmissie, die tussen 14 en 16 februari plaatsvond, registreerde 93 gevallen van deze dodelijke ziekte in de gezondheidszone van Dingila, waartoe ook Zobia, Kana en Mambenge behoren.

Rapporten toonden aan dat het epicentrum van de epidemie in de stad Zobia gelegen is, op ongeveer 190 km van Buta. Eén van de AZG-teams zal zich concentreren op Zobia. Een tweede ploeg zal de hoofdwegen volgen. Dit team zorgt eveneens voor de identificatie en behandeling van de patiënten die onlangs Zobia hebben verlaten, als gevolg van het geweld in de streek en uit angst besmet te raken.

De ziekte is een vorm van de pest, die voornamelijk de longen aantast. Hoewel de ziekte vaker voorkomt in deze streek van de DRC, kent de huidige epidemie toch een ongewoon hoog aantal slachtoffers. Longenpest is een kwaadaardige ziekte. Ze wordt via de lucht onder de mensen verspreid (door te hoesten en te niezen bijvoorbeeld) en heeft vrij snel de dood tot gevolg. De incubatieperiode bedraagt 24 tot 72 uur. De dood door verstikking volgt nog dezelfde dag.
De pest wordt veroorzaakt door de Yersinia Pestis bacterie, en treft voornamelijk wilde dieren zoals ratten,” verklaart Alain Decoux, landverantwoordelijke voor AZG in de DRC. “De ziekte wordt vaak op mensen overgedragen door beten van besmette vlooien. Men denkt daarom dat het uitroeien van de rattenpopulatie de beste manier is om de verspreiding te stoppen. Dit maakt de situatie echter erger, omdat de vlooien dan nergens meer terecht kunnen om bloed te zuigen. Dat verhoogt de kans dat ze alternatieven gaan zoeken, zoals de mens.
De pest kan gemakkelijk worden genezen met een eenvoudige antibioticakuur, op voorwaarde dat de ziekte tijdig wordt vastgesteld. De transmissie een halt toeroepen is een moeilijkere opdracht, aangezien de patiënten gedurende de hele ziekteperiode volledig geïsoleerd moeten blijven. “In ernstig onderontwikkelde gebieden zoals Buta vormt dit een ware uitdaging,” gaat Decoux verder.
Nog volgens Decoux: “Hoewel de pest vrij gemakkelijk te behandelen is, maakt de regio waar de ziekte is uitgebroken het werk van AZG een heel stuk moeilijker. Zobia is een gebied waar diamant wordt geproduceerd, wat een hoge mate van onveiligheid tot gevolg heeft. Conflicten tussen de verschillende machtshebbers in het gebied, zoals recent nog op 14 februari, hebben ook invloed op het werk van de teams van AZG. Het geweld zorgt ervoor dat de bevolking op de vlucht slaat en zich over een groot gebied verspreidt. Met als resultaat dat de pestlijders erg moeilijk op tijd opgespoord en geïdentificeerd kunnen worden.