Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG klaar voor opening centrum basisgezondheidszorg in 'vergeten gebied'


AZG gaat van start met een nieuw project voor betere gezondheidszorg in de onrustige regio Choco in Colombia. Een groot deel van de bevolking aldaar moest als gevolg van een gewelddadig regionaal conflict have en goed achterlaten. Deze ontheemden hebben nu nauwelijks toegang tot basisgezondheidszorg. De mortaliteit in de regio bedraagt ruim het dubbele van het nationaal gemiddelde en het aantal sterfgevallen onder pasgeboren baby's en barende vrouwen is schrijnend hoog. Een driekoppig AZG-team zal zich speciaal toeleggen op medische bijstand aan zwangere vrouwen. In het algemeen zal de toegang tot basisgeneesmiddelen voor vluchtelingen verbeterd worden.

Choco, dat grenst aan de Stille Oceaan en Panama, is een strategisch belangrijk gebied en niet minder dan vijf gewapende groeperingen trachten er de controle over te verwerven. Bijgevolg behoren gedwongen ontheemding, landafpersing en schendingen van de mensenrechten tot het dagelijkse leven van mensen die ongewild betrokken geraakten bij de gevechten. Ongeveer 40% van de inwoners van Choco zijn ontheemden en in Quibdo, een grote stad in de regio, bevinden zich tot 18.000 slachtoffers van het conflict. Gebrekkige hygiëne en sanitatie, onzekere energiebevoorrading, beperkte gezondheidsvoorlichting en onvoldoende afvalbeheer in het gebied werken de stedelijke gezondheidsproblemen in de hand.
Hoewel de regering enige medische bijstand biedt voor geregistreerde ontheemden, hebben veel slachtoffers van het conflict angst om zich te laten registreren. Zij blijven verstoken van hulp.
AZG zal in Choco beginnen met de ondersteuning van een gezondheidscentrum en een belangrijk ziekenhuis in Quibdo. "Het is onze bedoeling om de gezondheid van zwangere vrouwen in de regio te bevorderen met de aanvoer van materiaal voor veilige bloedtransfusies, het verbeteren van verpleegmethoden en de opleiding van personeel dat werkt in de plattelandsgebieden", aldus dr. Jacob Maikere, medisch coördinator voor Colombia. "We willen vooral vrouwen die het risico lopen op een problematische geboorte tijdig opsporen, en het doorverwijzingssysteem verbeteren zodat vrouwen die dringend hulp nodig hebben deze ook krijgen."
AZG wil er ook voor zorgen dat meer ontheemden zich laten registreren bij de gezondheidsautoriteiten. Op die manier kunnen zij toegang krijgen tot basisgezondheidszorg binnen de bestaande overheidsstructuren.