Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG juicht beslissing Zuid-Afrikaanse regering toe over nationaal ARV-behandelingsplan


AZG is erover verheugd dat de Zuid-Afrikaanse regering zopas het Operationeel Plan voor Integrale HIV/Aids Behandeling en Zorg heeft goedgekeurd. Dit cruciale plan houdt in dat de overheid onmiddellijk start met antiretrovirale (ARV) therapieën. In de beginfase zullen zware inspanningen worden geleverd om gedurende het eerste jaar minstens één dienstenpunt op te richten per district. Deze geografische spreiding is essentieel om iedereen gelijke toegang te bieden tot de levensreddende behandeling. Ze moet namelijk ook beschikbaar zal zijn voor de armsten en voor patiënten in de meest afgelegen gebieden.

“Dit is groot nieuws voor Zuid-Afrika en de mondiale strijd tegen aids”, aldus dr. Eric Goemaere, landverantwoordelijke van AZG in Zuid-Afrika. “De regering heeft nu een gigantische verantwoordelijkheid: de uitvoering coördineren van het grootste en meest ambitieuze ARV-behandelingsplan ter wereld.” De regering geeft toe dat de uitvoering van het plan alleen mogelijk is als er tegelijk ook inspanningen worden geleverd om de gezondheidszorg te verbeteren. In afwachting meent AZG dat tijdens de eerste, intensieve implementatiefase alle partners die betrokken zijn in de strijd tegen aids de krachten moeten bundelen. Daarbij moeten HIV/aids-patiënten en heel de getroffen gemeenschap een leidende rol spelen.
“De Behandelingscampagne zal de betrokken groepen oproepen om het plan te bestuderen en te promoten”, verklaart mevr. Nomfundo Dubula, die als behandelingscoördinatrice werkt voor de campagne in Khayelitsha. “De mensen moeten uitleg krijgen over dit nieuwe project. Als ze het begrijpen, zullen ze het ongetwijfeld helpen uitvoeren, want dan zullen ze beseffen dat er heel wat mensenlevens op het spel staan. En de mensen zijn het moe om voortdurend geconfronteerd te worden met zoveel leed en met de dood.”
Omdat het om een grootschalig plan gaat, zal het - op voorwaarde dat het grondig gecontroleerd wordt - bijzonder nuttige lessen opleveren die van cruciaal belang zijn om gelijkaardige inspanningen te ondersteunen in andere landen met een hoge prevalentie. Deze klinieken speelden een pioniersrol bij het introduceren van ARV-therapie in Zuid-Afrika en worden momenteel door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend als de enige klinieken die model staan voor de openbare centra voor basisgezondheidszorg.
Vandaag beheert AZG vier van de zeventig sites die de regering heeft aangewezen om de eerste fase van het Operationeel Plan uit te voeren. AZG behandelt momenteel 650 patiënten met antiretrovirale geneesmiddelen, meteen de grootste behandelingscohorte in de Zuid-Afrikaanse overheidssector. Het gebruik van generische antiretrovirale geneesmiddelen in onze klinieken was de sleutel tot het succes van onze programma’s, want het heeft bewezen dat antiretrovirale geneesmiddelen betaalbaar kunnen zijn.
Zoals erkend wordt in de regeringsverklaring, is de drastische prijsverlaging van ARV-geneesmiddelen die de voorbije jaren is doorgevoerd, essentieel geweest om dat alles mogelijk te maken. AZG vervult al meer dan vijf jaar een centrale rol bij het uitwerken van een internationaal wettelijk kader dat toegang mogelijk maakt tot goedkope ARV-geneesmiddelen van goede kwaliteit en tot generische geneesmiddelen, vooral in landen waar ze tot nog toe beschermd werden met een patent, zoals in Zuid-Afrika. Bovendien heeft de organisatie ook een sleutelrol gespeeld bij het promoten van de lokale productie van generische geneesmiddelen.
“We willen samenwerken met de regering om het Plan uit te voeren”, vervolgt dr. Goemaere. “We hebben echter nog niet de volledige tekst van het Plan gelezen, en de beschikbare informatie is nog onduidelijk op cruciale punten, zoals concrete tijdsschema’s, de betrokkenheid van HIV/aids-patiënten, de rol van de beheercentra en de voorlopige strategie voor onmiddellijke implementatie.”
Vandaag sterven in Zuid-Afrika elke dag 600 mensen aan aids en hebben 500.000 mensen antiretrovirale therapie nodig om in leven te blijven.