Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG in Zwitserland


Hulp voor de verborgen niet-verzekerden

In Zwitserland biedt AZG moeilijk verkrijgbare gezondheidszorg aan gemarginaliseerde burgers zonder ziektekostenverzekering, onder wie veel asielzoekers. Het ontbreekt deze honderdduizenden ingezetenen vaak aan enige juridische status en/of middelen, wat hun vermogen om de vereiste gezondheidszorg te krijgen bemoeilijkt. Het Zwitserse gezondheidsstelsel eist van bijna alle wettelijke ingezetenen dat zij een ziekteverzekering aanschaffen bij een van de vele particuliere verzekeraars in het land. Hoewel de migranten die illegaal in het land zijn technisch gezien het recht hebben een verzekering af te sluiten, zijn er in de praktijk zeer veel obstakels. Veranderende wetgeving, verschillen tussen verzekeraars in het accepteren van migranten en dure polissen houden hen uit het systeem. Veel migranten weten niet dat zij verzekeringen kunnen afsluiten, en anderen aarzelen uit vrees dat de gezondheidsautoriteiten de politie zouden waarschuwen – hoewel deze praktijk verboden is.
Tussen november 2003 en oktober 2004 leidde AZG in het kanton Freiburg een project voor gezondheidszorg en een netwerk van groepen om tegemoet te kunnen komen aan de medische en sociale behoeften van mensen die geen deel uitmaken van het systeem. Gedurende deze periode verrichte het AZG-personeel zelf 392 consultaties voor 180 patiënten en verwees het 56 procent van hen voor verdere verzorging door naar andere medische faciliteiten. In november 2004 nam een nieuwe lokale vereniging de verantwoordelijkheid voor het project over. Het project zal wel steun blijven ontvangen van de lokale gezondheidsautoriteiten.
Met de succesvolle lancering en overdracht van het project in Freiburg, heeft AZG nu haar aandacht verplaatst naar Zurich. AZG is van mening dat verkennend onderzoek zal aantonen dat veel mensen in deze grote stad in moeilijke omstandigheden leven. Een team wil hun behoeften beoordelen, bepalen hoeveel medische verzorging voor hen beschikbaar is, en kijken waar lokale groepen mogelijk reeds diensten voor hen verstrekken. AZG overweegt verder extra evaluaties uit te voeren in andere delen van het land.
AZG werkt sinds 2003 in Zwitserland.