Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG in India en Pakistan: een overzicht van de activiteiten


Twee maanden na de vreselijke aardbeving in Kasjmir blijft AZG hulp bieden aan duizenden overlevenden in de verwoeste bergdorpen in Pakistaans Kasjmir en in het grensgebied van de North Western Frontier Province. Met het oog op de komende winter in het Himalayagebied delen de AZG-teams wintertenten, dekens en hulpgoederen uit, onder meer keuken- en hygiënekits. Op twaalf verschillende plaatsen, waarvan er veel alleen bereikbaar zijn per helikopter, verzorgen onze teams gemiddeld 1.000 patiënten per dag, blijven ze verbanden verversen en bieden ze postoperatieve zorg en eerste hulp. Meer dan 18.500 kinderen zijn ingeënt tegen mazelen, tetanus, polio enz.

  • AZG verricht gemiddeld 1.000 consulten per dag.
  • Meer dan 18.500 kinderen zijn ingeënt tegen mazelen, tetanus, polio, enz.
  • Momenteel zijn er al 11.000 bouwkits uitgedeeld, waaronder metaalplaten, werktuigen en plastic zeilen.
  • Tot dusver zijn er 8.700 gezinstenten en 130.000 dekens uitgedeeld.
  • Medische teams werken non-stop op 12 plaatsen.
  • Er zijn honderden toiletten geïnstalleerd voor ontheemden.
  • 120 internationale vrijwilligers en meer dan 350 Pakistaanse medewerkers.
  • Voorlopig budget: meer dan 22 miljoen euro.

AZG heeft tot nog toe 1.155 ton hulpgoederen naar Pakistan gestuurd, waaronder een deel medisch materiaal: medische spoedkits, chirurgisch materiaal, verbanden, gips, dialysetoestellen, eiwitrijke voeding, orale rehydratatieoplossingen enz. Verder ook logistiek materiaal: materiaal voor water en sanitaire voorzieningen, zoals reservoirs, pompen en waterbehandelingseenheden. Er zijn ook huisvestingsmiddelen ter plaatse gestuurd: tot dusver ongeveer 8.700 woontenten en 130.000 dekens. Ook andere soorten goederen worden ter plaatse uitgedeeld, zoals hygiëne- en keukenkits. Er zijn al 11.000 bouwkits verspreid, waaronder metaalplaten, werktuigen en plastic zeilen.
De logistieke medewerkers van AZG verbeteren in verschillende ontheemdenkampen de waterbevoorradingsinfrastructuur en het sanitair. Zo hebben ze honderden latrines geïnstalleerd en delen ze hygiënekits en chloorhoudend water uit.
In Muzaffarabad, Mansehra en Bagh biedt AZG psychosociale bijstand aan honderden getraumatiseerde personen. Sinds AZG haar humanitair hulpprogramma lanceerde, hebben honderden mensen hun verhaal kunnen doen aan AZG-psychologen, maatschappelijk werkers en lokale adviseurs, tijdens individuele of groepssessies.
Momenteel werken in totaal 120 internationale vrijwilligers – artsen, verpleegkundigen, chirurgen, psychologen, maatschappelijk werkers, logistiek medewerkers en experts in water, hygiëne en sanering – op twaalf plaatsen in de streek van Bagh, Muzaffarabad en Mansehra, regio’s die zwaar getroffen zijn door de aardbeving. Ze krijgen daarbij steun van zo’n 350 Pakistaanse medewerkers. Het voorlopige budget van de operatie bedraagt meer dan 22 miljoen euro.

Medische bijstand: gedetailleerde gegevens

District Bagh (452.530 inwoners)

AZG heeft vóór de vernielde gebouwen van het ziekenhuis van Bagh een veldhospitaal geïnstalleerd. 25 tenten herbergen een operatiezaal, een laboratorium, een bevallingszaal, een intensieve-zorgafdeling, een spoedgevallendienst en een interne dienst, met een capaciteit van ongeveer 40 bedden. De activiteiten van AZG in het ziekenhuis zijn vooral toegespitst op chirurgie. AZG heeft in overleg met het Pakistaanse ministerie van Volksgezondheid beslist om zo vlug mogelijk een permanenter ziekenhuis met 50 bedden op te richten, gebouwd met containers.
In Bagh, Bir Pani, Mallot en Chikhar beheren de AZG-teams ambulante structuren. Op elk van die plaatsen verrichten ze dagelijks tussen 50 en 100 consulten. Mobiele teams trekken regelmatig naar het dorp Paniali, niet ver van de stad Bagh, en volgen de toestand in de ontheemdenkampen in de stad.

District Muzaffarabad (894.364 inwoners)

AZG heeft permanente ambulante structuren opgericht in de dorpen Saidpur, Hattian, Lamnian en Chakmukam (in de buurt van Lipa). Die verrichten consulten en vaccinaties, en vangen doorverwezen patiënten op. Medische teams blijven de naburige plaatsen bezoeken, te voet of met de wagen. Op elk van die plaatsen voeren ze tussen 50 en 100 consulten uit per dag, onder meer inentingen tegen mazelen en tetanus.
Binnenkort komen er mobiele klinieken in Charakpura, Therian, Jhandgran en Timi Bhana.
Een ander gezondheidscentrum bevindt zich in één van de ontheemdenkampen in Muzaffarabad-stad, terwijl een mobiel team de situatie op de voet volgt in andere kampen in de stad. AZG heeft een dienst pediatrie geopend in Hattian en een permanent gezondheidscentrum in één van de ontheemdenkampen op deze plaats.
Een ander mobiel medisch team trekt per auto door de omgeving van Muzaffarabad. Twee AZG-helikopters zorgen voor een snel transport binnen het district Muzaffarabad.

District Mansehra (1.361.032 inwoners)

Het AZG-team in Mansehra blijft patiënten verzorgen die zwaar gewond raakten bij de aardbeving. 145 van hen liggen nog altijd in het ziekenhuis. Velen zijn in slechte omstandigheden geopereerd, zonder - of met weinig - postoperatieve zorg, wat het infectierisico verhoogt en vaak een nieuwe operatie vereist.
Om die personen op te vangen, opende AZG een ziekenhuis in Mansehra met een capaciteit van 120 bedden. Het AZG-team verricht zo’n twintig operaties per dag en biedt ook postoperatieve kwaliteitszorg, in nauwe samenwerking met het Pakistaanse personeel van het districtziekenhuis van Mansehra.
Diegenen die naar huis mochten en dat wensten, kregen van de AZG-teams tenten, dekens, hygiëne- en keukenkits. AZG betaalde ook het transport naar hun dorp. Daarnaast bouwden we medische dorpen voor wie nog regelmatig gevolgd moest worden. Het ging om revalidatiekampen in de stad Mansehra zelf.

ACTIVITEITEN IN INDIA

In Indisch Kasjmir organiseren de AZG-teams geestelijke gezondheidszorg, leveren ze medisch en logistiek materiaal aan de ziekenhuizen en delen ze hulpgoederen uit.
In de regio Uri, in de buurt van Chirunda, hebben zeven dorpen met in totaal 3.500 inwoners huisvestingsmateriaal gekregen, schoenen voor de kinderen en dekens. AZG deelde ook honderden tenten uit in het gebied. In Tangdhar verschafte het AZG-team huisvestingsmateriaal, kleren en dekens aan 5.000 personen. Tien dorpen kregen in totaal honderden tenten. AZG wil in deze regio 3.000 tenten uitdelen. Ook hier zijn de belangrijkste medische behoeften de verzorging van gewonden. Een medisch AZG-team zal de hele winter lang de gezondheid van de bevolking op de voet volgen.