Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG in India en Pakistan: een overzicht van de activiteiten


Na verschillende weken droog weer, bracht het begin van de strenge winter koude regen- en hagelbuien in de districten Muzaffarabad, Bagh en Mansehra, waar de teams van AZG gevestigd zijn, en tot 1,5 meter sneeuw op grotere hoogtes. Tal van wegen zijn geblokkeerd door aardverschuivingen en sneeuw. Op een aantal plaatsen zullen de wegen de volgende weken en maanden moeilijk of niet bereidbaar zijn. Daarom zal AZG in bepaalde gebieden gebruik blijven maken van helikopters om hulpverleners en hulpgoederen te vervoeren, en om ernstig gewonde of zieke patiënten over te brengen naar de lagergelegen ziekenhuizen.

Door het stormachtige weer lekt een groot aantal tenten of begeven ze onder het gewicht van de vallende sneeuw, waardoor de bevolking nog meer blootgesteld wordt aan koude, regen, modder en sneeuw. Ontoereikend onderdak in meer afgelegen regio's kan leiden tot nieuwe ontheemden, aangezien mensen op zoek gaan naar betere leefomstandigheden in de valleien, waardoor de druk op de toch al ontoereikende voorzieningen nog toenee

Medische activiteiten

Het aantal patiënten met letsels die rechtstreeks het gevolg zijn van de aardbeving, is ondertussen erg klein geworden. Maar met het invallen van de winter blijft de bezorgdheid om de gezondheid van de bewoners in de ontheemdenkampen en op grotere hoogtes toenemen. De kans op een gezondheidscrisis blijft hoog, ondermeer door het koude weer, de slechte sanitaire voorzieningen en de overbevolking in de ontheemdenkampen.
In het district Muzaffarabad bleef het aantal medische consultaties stabiel op ongeveer 2.700 per week. De meeste patiënten hebben last van diarree, infecties aan de luchtwegen of van de huid. In Lamnian werden 900 kinderen ingeënt na een verdacht geval van mazelen net voor de eerste sneeuwval.
In de stad Bagh blijft het tentenziekenhuis (dat het vernielde districtsziekenhuis vervangt) goed draaien. De eerste containers voor de bouw van het toekomstige hospitaal zijn aangekomen in Islamabad en zullen binnenkort naar Bagh worden overgebracht.
Het gezondheidscentrum in de buurt van het AZG-complex is nog steeds open. Het aantal consulten neemt weer toe, na een enorme terugval op de eerste dag van regen en sneeuw. De afgelegen gezondheidscentra van Malot, Bir Pani en Chikar waren door de geblokkeerde wegen een paar dagen onbereikbaar voor de AZG-teams, maar worden geleidelijk aan opnieuw geopend.
In Bhedi, een geïsoleerde plek hoog in de bergen waar AZG een gezondheidscentrum opende waar meer dan 23.000 mensen terecht kunnen, kende het gezondheidscentrum een grote terugval nadat een deel van de tijdelijke structuur instortte onder het gewicht van de anderhalve meter sneeuw die binnen een periode van 36 uur gevallen was. Er vond een teamwisseling plaats met het oog op de herstelling van de basis.
In het Mansehra-veldhospitaal vonden er sinds de opening 500 chirurgische interventies plaats. De meeste interventies hebben nu betrekking op het schoonmaken van geïnfecteerde wonden. Medisch AZG-personeel bracht ook een bezoek aan de noodkampen langs de weg die Mansehra met Balakot verbindt, om na te gaan of er gewonden waren die naar het ziekenhuis overgebracht moesten worden.
Op de eerstehulpafdeling houden de AZG-medewerkers en de Pakistaanse ziekenhuismedewerkers gemiddeld 1.200 consultaties per week. Een kinesist van AZG zorgt samen met Pakistaanse vrijwilligers voor de revalidatie van gehospitaliseerde patiënten die een operatie ondergingen. Ook in Balakot werd er een centrum voor kinesitherapie geopend.
In samenwerking met plaatselijke organisaties installeerde AZG drie medische dorpen in de stad Mansehra, met de mogelijkheid om elk 25 families op te vangen. Hier kunnen patiënten terecht die niet langer in het ziekenhuis moeten blijven, maar niet naar huis terugkunnen en medisch opgevolgd moeten worden.

Geestelijke gezondheid

De gure weersomstandigheden dragen zeker niet bij tot een verbetering van de geestelijke gezondheid van de bevolking, die getraumatiseerd is door de aardbeving en de voortdurende naschokken (de laatste werd gevoeld op 29 december). In Muzaffarabad blijven we psychologische ondersteuning verlenen. In Lamnian startte AZG een onderzoek naar de behoeften op het vlak van geestelijke gezondheidszorg en werd begonnen met de opleiding van lokale medewerkers.
In het Mansehra-district bieden drie psychologen hulp aan patiënten met een trauma als gevolg van de aardbeving. Sinds oktober werden 400 patiënten opgevolgd.

Distributie van gebruiksvoorwerpen

Na de inval van het slechte weer werden plastic zeilen uitgedeeld in de kampen waar mensen gehuisvest zijn in onaangepaste opvangmogelijkheden. In de omgeving van Bagh kregen 5.000 tot 7.500 mensen beschermende zeilen en ook in het district Muzaffarabad waar 80% van de tenten niet winterbestendig is, werden 5.000 kits uitgedeeld.
In Bagh werden meer dan 83.000 dekens, 8.300 bouwkits (waaronder metaalplaten, gereedschap en plastic zeilen), en kook- en hygiënekits uitgedeeld. Tot nu toe konden meer dan 61.000 mensen in het district bereikt worden. In Muzaffarabad en Mansehr worden de grootschalige bedelingen verdergezet.
Verder worden er verwarmingstoestellen uitgedeeld om de bewoners te helpen om de koude temperaturen te trotseren. Met deze bedeling willen we 12.260 ontheemde gezinnen helpen.

Verbetering van water, sanitair en hygiëne

In Muzaffarabad volgt AZG de hygiënische omstandigheden in verschillende ontheemdensites nauwgezet op. Er werd een waterbevoorradingsinfrastructuur opgezet, 900 latrines geïnstalleerd en honderden hygiënekits verdeeld in tien tentenkampen. Door de hevige regen en sneeuw en de rotsachtige bodem spoelden een aantal latrines weg, of stortten in. In de stad Muzaffarabad ondersteunt AZG twee punten waar trucks het water afleveren, en waar het met chloor ontsmet wordt (360.000 liter/dag). Er werden 19 hygiënewerkers opgeleid. Deze werken nu in 11 kampen in Muzaffarabad, waar ondertussen ruim 2.800 tenten bezocht werden, en we zo 13.400 personen bereikten.
Er werden verschillende watertoevoervoorzieningen geïnstalleerd in de stad Bagh, alsook sanitaire- en watervoorzieningen in ontheemdensites van de stad en in vele dorpen en kampen rond Bagh, Mallot, Bir Pani en Chikar. In tal van deze plaatsen superviseren de teams het werk om de waterbevoorradingssystemen te herstellen. AZG installeerde ook 380 latrines voor een geschatte bevolking van 12.000 personen. Voor het bevorderen van de hygiëne in de kampen hanteert AZG een gecombineerde benadering: via de waterbevoorrading en sanitaire voorzieningen. Er wordt speciale aandacht besteed aan vrouwen en kinderen. Ze worden aangemoedigd regelmatig de handen te wassen, en er wordt specifieke voorlichting gegeven inzake infectieziekten en het veilig verwijderen van uitwerpselen.
De teams van AZG concentreren zich momenteel op het aanleggen van sanitaire voorzieningen in de medische dorpen in Mansehra en voor de ontheemden in 22 noodkampen langs de weg die Mansehra met Balakot verbindt.