Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG heropent verlaten ziekenhuis in het oosten van Liberia


AZG heropent vandaag de deuren van het Zwedru Public Hospital in Grand Gedeh County in het oosten van Liberia. Het ziekenhuis werd bijna een jaar geleden gesloten toen de gevechten tussen regeringstroepen en rebellen veel burgers op de vlucht joegen en het de medische organisaties onmogelijk maakten hun werk voort te zetten. De mensen in de streek hebben sinds maart vorig jaar geen toegang tot gezondheidszorg meer in een ziekenhuis.

Hoewel het ziekenhuis niet verwoest werd tijdens de gevechten, was het volledig leeg toen AZG er in september 2003 voor het eerst een verkenningsbezoek bracht. Het moet opnieuw voorzien worden van uitrusting en geneesmiddelen. Het AZG-team zal eerst de spoedgevallenafdeling opnieuw operationeel maken en daarna andere afdelingen naargelang de behoeften van de patiënten. Weldra zal van start worden gegaan met spoedchirurgie en pediatrie.
AZG hoopt ook steun te kunnen bieden aan vier andere ziekenhuizen in het gebied om te komen tot een betere basisgezondheidszorg voor de bevolking van Grand Gedeh County, die op 120.000 mensen wordt geraamd. Steeds terugkerende gezondheidsproblemen zijn malaria, aandoeningen van de luchtwegen, mazelen, bloedarmoede, etterwonden en complicaties bij bevallingen. Het AZG-team zal bestaan uit Liberiaans medisch en technisch personeel uit de regio, evenals vijf internationale medewerkers, onder wie een vroedvrouw.
“Een van onze belangrijkste prioriteiten zal erin bestaan theoretische en praktische training te geven aan de medische staf inzake het diagnosticeren en behandelen van ziekten, hygiënevoorschriften en patiëntenopvolging voor en na operaties”, legt Alain Kassa uit, AZG-landverantwoordelijke in Liberia. “We zullen ons ook concentreren op het inzamelen en analyseren van epidemiologische gegevens: in een zone die vatbaar is voor uitbraken van mazelen en cholera is het van levensbelang dat epidemieën snel worden opgespoord en ingedijkt.”
Momenteel is de rust teruggekeerd in Grand Gedeh, maar het gebied grenst aan Ivoorkust in het oosten en Nimba County in het noordwesten. In Nimba vinden nog steeds gevechten plaats en de toestand in Ivoorkust is sinds september 2002 labiel.
“Door ons werk in deze regio hopen we misbruiken van en geweld op de burgerbevolking door de strijdende partijen snel op te sporen zodat we tijdig hulp kunnen bieden aan de slachtoffers”, aldus nog Kassa. “Seksueel geweld is een steeds terugkerend gegeven bij conflicten die West-Afrika de voorbije 15 jaar teisterden. We hopen slachtoffers van verkrachting of seksueel misbruik te kunnen aanmoedigen om medische hulp te komen vragen.”