Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG helpt Ebola-epidemie te bestrijden


In de provincie Cuvette West in Congo-Brazzaville heerst momenteel een Ebola-epidemie. Ebola is één van de gevaarlijkste ziekten die er bestaan en bovendien bijzonder besmettelijk. Er bestaat momenteel geen vaccin of behandeling voor deze hemorragische koorts, en de sterftekans ligt tussen 50 en 90%. Aangezien de ziekte zo besmettelijk is, is een doeltreffende en snelle epidemiebebeheersing de enige manier om ze te bestrijden. Het gaat al om de derde Ebola-epidemie in minder dan drie jaar in Congo-Brazzaville.

Het afgelopen weekeinde zag een AZG-team Ebola-slachtoffers op twee plaatsen: 33 zieken en 15 doden in het dorp Mbomo en 3 doden in Mbanza. Door de hevige regenval van de voorbije weken zijn de dorpen erg geïsoleerd. Zo deed het AZG-team er vanuit Brazzaville vier dagen over om er te geraken met de wagen (een afstand van 728 km).
AZG-landverantwoordelijke Paul Foreman: “Het is erg dat de mensen steeds opnieuw getroffen worden door deze vreselijke ziekte. Sinds de eerste epidemie in 2002 zijn in Cuvette West al meer dan 200 mensen gestorven. De Zaïre-stam van het virus is in 90% van de gevallen dodelijk; elke nieuwe uitbraak is daarom een drama voor de hele bevolking en ontwricht het sociale weefsel. Sinds 2002 zijn ook al vijf opgeleide gezondheidswerkers in Cuvette West gestorven aan Ebola. Toch zien we heel weinig inspanningen om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren, en nieuw personeel op te leiden om Ebola- en andere patiënten in Congo te verzorgen.”
Het AZG-team heeft in Mbomo een quarantainecentrum opgericht met waterbevoorrading en latrines voor de patiënten. Ze hebben ook lokale verpleegsters opgeleid. Deze ontvingen kregen uitleg over Ebola, werden de principes van quarantaine bijgebracht en leerden hoe ze beschermingskledij moeten aan- en uitdoen. Verder zullen begrafenisteams worden opgeleid in cultuurgevoelige maar veilige technieken om de doden af te leggen en te begraven. Het team zal ook beschermingsmateriaal geven aan patiënten die niet naar het quarantainecentrum willen, maar thuis bij hun familie willen blijven, en proberen te voorzien in de medische behoeften van plaatselijke bewoners die in het dorp zijn gebleven.