Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG evalueert de situatie


Na de recente uitbraak van geweld in de opstandige regio Zuid-Ossetië en de daaropvolgende aanvallen van de Russische luchtmacht op Georgisch grondgebied, maakt Artsen Zonder Grenzen zich zorgen om het lot van duizenden mensen die op de vlucht gingen voor het conflict. AZG is ook gealarmeerd door de mogelijke onderbreking in de behandeling van resistente tuberculose in een van onze programma’s in Georgië.

Het voorbije weekend arriveerden twee AZG-evaluatieteams in de regio Noord-Ossetië, waar de grootste vluchtelingenstroom uit Zuid-Ossetië werd verwacht. Hoewel het moeilijk is om hun aantal in te schatten, zijn duidelijk velen op de vlucht uit de conflictzone. Ze verplaatsen zich voornamelijk naar de Russische provincie Noord-Ossetië, maar ook naar andere regio’s in Georgië.

De teams evalueren de noden van de ontheemden en zorgen voor ondersteuning van het personeel, en voor medische kits en andere hulpgoederen. Momenteel lijken de noden van de ontheemden in Noord-Ossetië te worden beantwoord door de Russische gezondheidsautoriteiten en de noodhulporganisatie Emercom. AZG zal trachten toegang te krijgen tot Zuid-Ossetië, dat momenteel ontoegankelijk is.

AZG is ook aanwezig in Georgië en Abchazië, en biedt er gezondheidszorg aan patiënten met resistente tuberculose (tbc). De teams maken zich klaar om ziekenhuizen in Georgië te ondersteunen en de noden te evalueren van de mensen die ontheemd zijn door het conflict.

Steun aan ziekenhuizen en eerste evaluaties

Ons team in Tbilisi, de Georgische hoofdstad, zal - in samenwerking met de Georgische gezondheidsautoriteiten - verschillende ziekenhuizen in Georgië ondersteunen met medicijnen voor gewonde en verbrande patiënten. De ziekenhuizen in verschillende regio’s van het gebied hebben zo’n 1200 gewonden opgenomen, die verzorgd worden door Georgische artsen.

Op woensdag 13 augustus worden andere evaluaties uitgevoerd, in de ontheemdenkampen rond de stad Tbilisi. De stad telt 3 kampen en wordt omgeven door nog 5 andere kampen, waar telkens enkele honderden mensen verblijven.

Ons team zal Zuid-Ossetië proberen binnen te gaan om er evaluaties uit te voeren, maar voorlopig blijft de regio ontoegankelijk.

Mogelijke bevoorradingsproblemen voor tbc-programma’s

De lopende behandeling van patiënten met de multiresistente vorm van tuberculose, MDR-TB, baart onze teams zorgen. Het opschorten gedurende enkele dagen van het tbc-programma kan zware gevolgen hebben voor de gezondheid van onze patiënten.

Voorlopig gaan de twee MDR-TB-programma’s door. In Soukhoumi (Abchazië) behandelt ons team 80 patiënten in het ziekenhuis en 7 mobiele klinieken. In Zougdidi (Georgië), waar zo’n 120 mensen behandeld worden, is het internationale AZG-personeel geëvacueerd buiten de stad. De plaatselijke medewerkers blijven aanwezig in de gezondheidsstructuren om de hulpverlening te garanderen. Ondanks hun aanwezigheid hebben reeds drie patiënten het ziekenhuis verlaten, wat wellicht een negatieve invloed heft op hun behandeling. Tuberculose is een besmettelijke ziekte, daarom betekent hun vertrek een mogelijk gezondheidsrisico voor wie met hen in contact komt.

Beide teams in Soukhoumi en Zougdidi kunnen nog twee weken voorzien in de behandeling van de patiënten. Over twee weken is hun voorraad van een van de moleculen uitgeput, wat de continuïteit van de behandeling van de patiënten in gevaar brengt.