Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG en tbc-experts vragen nieuwe teststrategie voor tbc-medicijnen


Medicijnontwikkelaars zouden de ontwikkeling van hoognodige nieuwe tuberculosemedicijnen kunnen versnellen indien ze een andere strategie zouden volgen. Dat zeggen de medische humanitaire organisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG) en enkele internationale experts. Volgens een rapport dat vandaag verschijnt in het open source medisch vaktijdschrift PLoS Medicine, zou de testmethode die wordt gebruikt voor aidsmedicijnen het onderzoeksproces versnellen, waardoor de medicijnen sneller bij de patiënten geraken.

De auteurs vragen dat nieuwe tbc-medicijnen getest worden bij patiënten met een vorm van tbc die resistent is tegen de standaard behandeling. Daardoor zou de anti-tbc-werking van het nieuwe medicijn gemakkelijker op te sporen zijn. Dankzij deze strategie, die met succes werd toegepast tijdens de aidspandemie in de jaren 1990, zouden klinische tests sneller en bij minder patiënten kunnen gebeuren, waardoor nieuwere en betere medicijnen ook sneller worden ontwikkeld.
“Het is simpelweg onze enige hoop om snel aan betere medicijnen voor patiënten met multiresistente tbc te geraken,” zegt Dr. Eric Goemaere, AZG-landverantwoordelijke in Zuid-Afrika. “We mogen niet langer wachten. MDR-tbc verspreidt zich razendsnel, zeker in gebieden als Zuid-Afrika waar veel HIV voorkomt. Met de huidige medicijnen geven vele patiënten hun behandeling halverwege op en sterft de meerderheid van de HIV-patiënten voor het einde van de tbc-behandeling.
De belangrijkste doelstelling op lange termijn is de ontwikkeling van een volledig nieuwe behandeling voor zowel medicijnresistente als niet-resistente tbc. Maar tot dit doel is bereikt – over minimum tien jaar – is er dringend nood aan een betere behandeling van resistente tbc.
Wereldwijd komen er jaarlijks bijna vijfhonderdduizend nieuwe gevallen van multiresistente tbc bij. De huidige behandeling is gebaseerd op zwakke medicijnen met zware bijwerkingen en kan tot twee jaar duren. Zelfs in de beste behandelomstandigheden ontwikkelen sommige patiënten XDR-tbc, de ultraresistente vorm van de ziekte, gewoon omdat de medicijnen zo slecht werken.
“Het is noodzakelijk om de ontwikkeling van tbc-medicijnen te versnellen en dit kan onder meer via klinische tests,” zegt Dr. Carole Mitnick van de Harvard Medical School. “Alle nieuwe veelbelovende samenstellingen zouden moeten worden getest bij patiënten met medicijnresistente en niet-resistente tbc, om zo de toegang tot een betere tbc-behandeling te versnellen voor wie ze nu nodig heeft. In het licht van recente verbeteringen van tbc-medicijnen en groeiende aanwijzingen voor de omvang van het MDR-probleem, is het frustrerend dat deze aanpak om de behandeling te verbeteren voor alle tbc-patiënten niet wereldwijd wordt gevolgd.”
Een strategiewijziging en het testen van nieuwe medicijnen bij resistente patiënten, zou geen concurrentie betekenen voor onderzoek bij patiënten met een niet-resistente vorm, omdat het naast elkaar kan gebeuren. Landen die zwaar getroffen zijn door tbc, moeten actieve ondersteuning bieden aan het opzetten van deze tests. Bovendien moet het totale aantal samenstellingen dat in de farmaceutische pijplijn zit, sterk verhogen.
“Ik begrijp niet waarom dit niet overgenomen wordt door alle medicijnontwikkelaars,” zegt Dr. Tido von Schoen-Angerer, directeur van de AZG-Campagne voor Toegang tot Basisgeneesmiddelen. “Enerzijds zijn er de wereldwijd erkende specialisten en de belangrijkste regelgevers, zoals het Amerikaanse Voedselagentschap, die adviseren dat klinische studies bij multiresistente patiënten de goedkeuring van nieuwe medicijnen zou bespoedigen, en anderzijds zijn er de belangrijkste financiers, zoals de Gates Foundation, die vasthouden aan de traditionele aanpak via één spoor. Financiers en medicijnontwikkelaars moeten samen deze uitdaging aangaan.”
Het artikel “Randomized trials to optimize treatment of multi-drug resistant TB” (Willekeurige tests om de behandeling van multiresistente tbc te verbeteren) verschijnt in het
nieuwe nummer van PLoS Medicine en werd geschreven door Carole D. Mitnick (Harvard Medical School), Kenneth G. Castro (Division of TB Elimination, US Centers for Disease Prevention and Control), Mark Harrington (Treatment Action Group) Leonard Sacks (US Food and Drug Administration), en William Burman (Denver Public Health en University of Colorado Health Sciences Center).