Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding winnen het pleit


De correctionele rechtbank van Brugge heeft vandaag twee leden van het Burgerinitiatief Oostende veroordeeld wegens de verspreiding van racistische pamfletten. Het vonnis hield ondermeer een geldboete in van 495,79 euro. Artsen Zonder Grenzen (AZG) als het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding ontvangen als burgelijke partij elk één euro. Het Centrum én AZG verheugen zich over de correcte toepassing van de antiracismewet.

Bij het proces stond Zonnestraal centraal, een schooltje in Oostende dat in 1998 tijdelijk als opvangcentrum is ingericht door AZG. Daarmee reageerde de organisatie op een reëel vluchtelingenprobleem in Oostende . Zo stond de organisatie in voor medische onderzoeken, eten, hygiënische voorzieningen en onderdak. Daarenboven kregen de vluchtelingen meer informatie over hun rechten en de bestaande procedures.
Het opvangcentrum kreeg echter af te rekenen met heel wat lokale weerstand. Zo verspreidde het Burgerinitiatief Oostende pamfletten waarin ze de bewoners van Zonnestraal bestempelde als criminelen, drugsdealers en hoeren. Ook beschuldigde ze AZG ervan hulp te bieden aan profiteurs, criminelen enzomeer. Daarop dienden zowel AZG als het Centrum voor Racismebestrijding een klacht in.
In zijn vonnis argumenteert de rechter vandaag in een grondig onderbouwd vonnis dat hier niet de vrijheid van mening is uitgeoefend, maar dat op strafbare wijze aanzet is gegeven tot vreemdelingenhaat, in strijd met de strafwet.
Bovendien tonen meerdere elementen in het gerechtelijk onderzoek aan dat de veroordeelden georganiseerd handelden. Hun haatcampagne ging van start zodra AZG het centrum opende en duurde voort tot aan de lokale verkiezingen. Naast de toepassing van het artikel 1 van de antiracismewet was hierdoor ook artikel 3 aan de orde. Het Centrum betreurt dat dit niet gebeurde. Daarmee dreigt het artikel 3 van de antiracismewet - dat het georganiseerd propageren van racisme en discriminatie strafbaar stelt - alvast in Vlaanderen dode letter te blijven.