Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG eist onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van haar twee ontvoerde medewerkers in Ituri


De twee medewerkers van AZG die op 2 juni ontvoerd werden nabij Jina in het Ituri-disctrict ten noorden van Bunia zijn nog steeds niet vrijgelaten door hun ontvoerders.

De medische humanitaire hulporganisatie vraagt de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van haar twee medewerkers. Ook vraagt AZG alle strijdende partijen geen acties te ondernemen die de veilige vrijlating van haar medewerkers in gevaar zou kunnen brengen.
De teams van AZG zijn actief in Ituri sinds 2003 en hebben steeds in alle onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid gewerkt. Christian Captier, algemeen directeur van AZG-Zwitserland, zegt dat “het enige streefdoel van AZG steeds geweest is om medische hulp te bieden aan de Congolese bevolking zonder enige vorm van onderscheid.”
Gezien de huidige situatie heeft AZG besloten om in Ituri al haar medische activiteiten buiten Bunia op te schorten. In de stad Bunia zelf blijft AZG alle patiënten van het hospitaal “Bon Marché” de nodige medische en heelkundige zorg bieden.
Sinds 2003 heeft AZG medische noodhulp geboden aan alle bevolkingsgroepen van Ituri ongeacht hun ras, etnische afkomst of religieuze overtuiging. De hulporganisatie heeft steeds de basisprincipes van humanitaire interventie nauwgezet in achtgenomen en is absoluut onafhankelijk van alle militaire en politieke actoren.