Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG draagt ziekenhuis van Bor over


Na twee jaar heeft Artsen Zonder Grenzen het ziekenhuis in Bor, in de Zuid-Soedanese staat Jonglei, overgedragen aan de gezondheidsautoriteiten. Het ziekenhuis is volledig operationeel en krijgt maandelijks duizenden patiënten over de vloer. AZG garandeert bevoorrading en financiële middelen tot het einde van het jaar en roept donoren op over de brug te komen met de fondsen die nodig zijn vanaf 2009.

Toen AZG in 2005 voor het eerst de gezondheidszorg evalueerde in Bor, bleek er sprake van een kritieke situatie. De bevolking van de stad was snel toegenomen en zou snel de 10.000 inwoners overschrijden. Tegelijkertijd was er geen betrouwbare eerste- of tweedelijnszorg aanwezig, lagen de straten vol afval, waren er geen latrines en maakten de mensen gebruik van het water uit de Nijl.

We stelden vast dat er een ramp dreigde. Er was een reëel risico op uitbraken van ziektes en de algemene gezondheidstoestand ging achteruit,” verklaart Sebastien Roy, operationeel coördinator voor AZG in Brussel.
We moesten het verwaarloosde ziekenhuis in Bor snel omvormen tot een gezondheidsstructuur voor de snel toenemende bevolking, niet alleen uit Bor, maar ook uit andere delen van Jonglei. Samen met het ministerie van Volksgezondheid gingen we snel van start met de renovatie van het ziekenhuis, rekrutering en opleiding van medisch personeel en bevoorrading met basisgeneesmiddelen. Tegen eind 2006 bood het ziekenhuis van Bor een brede waaier aan tweedelijnszorg, waaronder pediatrie, gynaecologie, voedingscentra en een permanente dienst spoedchirurgie.

Gebrek aan infrastructuur en aan stabiliteit

De capaciteit van het ziekenhuis nam toe met 50%; het aantal bedden steeg van 66 tot 100. In de loop van 2007, werden 55.000 mensen verzorgd in het ziekenhuis. Daarnaast organiseerde AZG een mazelenvaccinatiecampagne voor bijna 22.000 kinderen in Jonglei, in samenwerking met Unicef en het ministerie van Volksgezondheid, en een meningitisvaccinatie voor meer dan 91.000 mensen.
Zonder enig engagement voor Bor vanuit de internationale gemeenschap, verliep dit alles in moeilijke omstandigheden. Het gebrek aan infrastructuur en stabiliteit in Bor verhinderde de verdere ontwikkeling van het ziekenhuis tot een referentiefaciliteit voor de volledige bevolking van Jonglei.

Nadat we het ziekenhuis in twee jaar tijd operationeel hebben gemaakt, isAZG als medische noodhulporganisatie niet langer de meest geschikte partij om het ziekenhuis te leiden. Het ministerie van Volksgezondheid neemt nu de volledige verantwoordelijkheid voor het ziekenhuis van Bor over, maar ze hebben technische en financiële ondersteuning nodig,” zegt Sebastien Roy. “Tot het einde van het jaar garanderen we de nodige middelen om te functioneren. Elders in Zuid-Soedan, met name in Pibor, zetten we ons werk voort. Indien nodig staan we ook klaar om hulp te bieden in andere delen van het land.
De voorbije twee jaar spendeerde AZG bij haar werk in Bor bijna 5,5 miljoen euro. AZG zal actief lobbyen bij internationale donoren om de financiering van het ziekenhuis van Bor verder te zetten.