Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG draagt Redemption-ziekenhuis in Monrovia over


De negenjarige Darling Girl zit op haar bed in de nieuwe kinderafdeling van het Redemption-ziekenhuis in Monrovia. Ze herstelde snel na haar appendixoperatie en staat te popelen om terug naar huis te gaan. Trots toont ze aan iedereen die het wil zien het verband op haar buik.

“Dit is een goed ziekenhuis,” vertelt de moeder van Darling Girl, die bij haar dochter in Redemption is gebleven. “En gelukkig is het gratis.”
Darling Girl komt uit Bushrod Island. Ze is een van de 1.200 patiënten die elke maand in het ziekenhuis worden opgenomen. De inrichting, die eigendom is van het Liberiaanse ministerie van Volksgezondheid en Maatschappelijk Welzijn, speelt een belangrijke rol in het aanbod van gezondheidszorg. En dit niet alleen in Bushrod Island, een van de armste en dichtst bevolkte regio’s van de Liberiaanse hoofdstad, maar in heel Monrovia.
De Belgische afdeling van AZG heeft sinds 1999 continu het ziekenhuis gesteund, door buitenlands personeel te leveren dat zij aan zij werkt met het personeel van het ministerie van Volksgezondheid, door het plaatselijke personeel aan te moedigen, en geneesmiddelen, medisch materiaal en logistieke bijstand te bied

Renovatie

Einde 2003 begon Artsen Zonder Grenzen met een aanzienlijke renovatie van het ziekenhuis om de gezondheidsdiensten aan de gemeenschap uit te breiden en te verbeteren.
Vóór de renovatie was het ziekenhuis donker en overvol. De medisch directeur, Dr. Dr Kanda Golafale, werkt al sinds 1997 in het ziekenhuis. Hij herinnert zich de werkomstandigheden van voor de renovaties.
“Het was zo donker in de zalen dat we onze consulten bij kaarslicht moesten uitvoeren, zelfs in het hartje van de dag”, zegt Dr. Golafale. “Nu kunnen we trots zijn op het ziekenhuis, waarin alle voorzieningen aanwezig zijn. Het is letterlijk een verschil van dag en nacht.”
De verbouwingen hebben bijna € 777.000 gekost en hadden betrekking op ongeveer alle delen van het ziekenhuis. AZG bouwde een nieuwe kinderafdeling, een isolatiezaal en een afdeling verloskunde, kantoren en een ontvangstruimte. De spoedafdeling, ziekenzalen, chirurgische afdeling en operatiezalen werden gerenoveerd. In de achtertuin werden een nieuw mortuarium, afvalstation, twee watertorens, een keuken en een wasserij opgetrokken.

“Het Redemption Hospital heeft de laatste jaren heel wat veranderingen ondergaan. Het is nu een goed uitgeruste inrichting met 150 bedden en hier heeft de hele gemeenschap baat bij”, verklaart Pascal Duchemin, AZG-landverantwoordelijke voor Liberia. “Door gratis en kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan te bieden, heeft het ziekenhuis een positieve invloed op de gezondheid van de bevolking uit Bushrod Island en Monrovia.”
Het moeras achter het ziekenhuis werd drooggelegd en er werd een nieuwe polikliniek gebouwd. Het gezondheidscentrum, New Kru Town Clinic, krijgt elke maand meer dan 9.000 patiënten over de vloer en werkt onafhankelijk van het ziekenhuis.
Vandaag werken meer dan 200 mensen in Redemption. Een van hen is Elizabeth Weah. Ze is al bijna 30 jaar werkzaam als vroedvrouw.
“Ik werk hier graag”, vertelt ze. “Soms is het erg druk en zijn er verscheidene moeilijke bevallingen. Maar de relatie tussen de patiënten en het personeel maakt alles goed.”
Het gebouw was oorspronkelijk bedoeld als marktplaats, maar werd in 1982 omgebouwd tot polikliniek en later tot een ziekenhuis met 50 bedden. Toen de gezondheidssituatie in Monrovia slechter werd, kwam AZG in de jaren 1990 tussenbeide om het ziekenhuis gedurende enkele kortere perioden te ondersteunen. In 1999 werd van start gegaan met lange termijnhulp.
In de zomer van 2003 werden de gevechten in Monrovia heviger. Het ziekenhuis lag op het pad van de oprukkende rebellen en moest noodgedwongen zijn deuren sluiten. De inwoners van de stad hadden echter dringend medische hulp nodig en daarom werd het ziekenhuis overgebracht naar de gebouwen van AZG-België in Mamba Point. Vele van de door de staat tewerkgestelde personeelsleden van het Redemption, gingen in het tijdelijke ziekenhuis aan de slag. Velen onder hen verbleven ook in de gebouwen toen de strijd gedurende enkele weken op zijn hevigst werd uitgevochten.
Einde augustus nam het geweld af en kon het ziekenhuis terug naar zijn oude gebouwen in Bushrod Island. In december 2003 konden de geplande maar uitgestelde renovaties, eindelijk van start gaan.

Overdracht aan het ministerie van Volksgezondheid

Nu de renovaties en verbouwingen achter de rug zijn, wil AZG haar steun aan het Redemption-ziekenhuis geleidelijk afbouwen. Het ministerie van Volksgezondheid zal de volledige verantwoordelijkheid voor de activiteiten en het beleid van het ziekenhuis dragen.
Eind november 2005 was de taak voor het buitenlandse personeel van AZG – een arts, een vroedvrouw, een verpleegkundige, een chirurg en coördinerend personeel – in het ziekenhuis afgelopen. AZG zal nog tot februari 2006 bonussen blijven betalen aan het staatspersoneel, medicijnen en materiaal blijven leveren en logistieke ondersteuning bieden.
De overdracht werd gedurende meer dan een jaar voorbereid en zou oorspronkelijk begin september 2005 worden uitgevoerd. Maar omwille van de verkiezingen in Liberia werd dit drie maanden vooruit geschoven.
De situatie in Liberia is aan het veranderen, nu er een overgang wordt gemaakt van oorlog naar postconflict en heropbouw. AZG wil blijven tegemoet komen aan de humanitaire noden in Monrovia en past haar programma’s daarom aan de nieuwe situatie aan. De inspanningen zullen vooral gericht worden op kwetsbare groepen zoals moeders en kinderen. AZG-België zal haar activiteiten concentreren op het Island-ziekenhuis, eveneens in Bushrod Island, waar ze van start zal gaan met verloskundige verwijzingen en de uitbreiding van de kinderafdeling.
“AZG heeft het Redemption-ziekenhuis gedurende zeven jaar bijstand verleend. Nu zijn we klaar om een stapje opzij te zetten en zijn we trots dat we een volledig gerenoveerd en uitgerust ziekenhuis met getraind personeel kunnen overdragen aan het ministerie”, zegt Pascal Duchemin.
Naast het werk in Island Hospital, zal AZG-België bijstand blijven verlenen aan diensten voor basisgezondheidszorg in Monrovia, en in gezondheidscentra in New Kru Town en Clara Town.
Om de voltooiing van de renovatie en de overdracht aan het ministerie in de kijker te zetten, heeft AZG-België een fototentoonstelling in het ziekenhuis georganiseerd. Deze toont de transformatie van het ziekenhuis met voor-en-na foto’s van de renovatie. De tentoonstelling is net buiten het ziekenhuis opgesteld, zodat niet alleen patiënten en hun bezoekers, maar ook de rest van de gemeenschap deze kan bezoeken.