Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG concentreert zich op water en preventie in Goma


De eerste vaststellingen van AZG geven reeds de omvang aan van de schade in de stad Goma, in de Democratische Republiek Congo. Gezien het grote aantal ontheemden, werkt AZG aan de watervoorziening en bereidt ze preventieve maatregelen tegen epidemieën voor.

AZG stelde in de voorbije dagen in Goma vast dat 20%-35% van de stad verwoest of getroffen is door de lavastroom die volgde op de uitbarsting van de vulkaan Nyiragongo op donderdag 17 januari.
Hoewel de overheid de stad nog voor minstens tien dagen onveilig heeft verklaard, beginnen de mensen reeds massaal terug te keren. Het team van AZG schat dat zo'n 80% van de mensen die op de vlucht gingen, nu aan het terugkomen zijn. Niet-bevestigde cijfers spreken van een totaal van ruim 400.000 mensen die ontheemd en weggetrokken zijn.
Het grootste deel van Goma staat nog overeind. De lava heeft voornamelijk het handels- en residentiële centrum vernield, maar de dichterbevolkte wijken zijn intact gebleven. Toch hangt er nog altijd veel rook boven het gebied.
De onmiddellijk door AZG gestarte activiteiten concentreren zich op waterzuivering en -distributie, vermits de watervoorziening besmet kan zijn door de lavastroom die in de rivier daar terecht is gekomen. Het personeel heeft aan de grens al drie waterzakken geïnstalleerd - elk met een inhoud van 15.000 liter. Een vierde is in tussentijd verzonden.
In het Rwandese Gysenyi, net aan de grens met Congo, zijn de twee waterbedrijven buiten gebruik. De oorzaak is nog onbekend, maar is wellicht toe te schrijven aan de aanhoudende aardschokken. In samenwerking met het Internationale Rode Kruis (IRK) en de prefectuur Kigali, heeft AZG tankwagens met water naar Ruhenger gestuurd om de waterbedeling te ondersteunen - maar de capaciteit moet nog worden opgevoerd. De aankomst van deze tankwagens met water wordt vandaag verwacht.
De teams van AZG in Kampala hebben drie extra tankwagens gestuurd, die normaal morgen in Gysenyi moeten aankomen.
In Goma is er nog één waterbedrijf intact, maar niet in werking. Momenteel worden waterstalen onderzocht om te zien of het water geschikt is om te drinken. In sommige delen van de stad is de water- en elektriciteitsvoorziening in orde, maar het is onduidelijk waar precies wel en waar niet.

Medische aspecten

Twee ziekenhuizen werken nog.
Door het grote aantal mensen dat van en naar de stad Goma trekt, is er ernstig gevaar voor het uitbreken van cholera en mazelen. Beide ziekten vormen een constante dreiging wanneer grote bevolkingsgroepen ontheemd raken en zijn regelmatig aanleiding voor noodinterventies van AZG. AZG bevoorraadt de regio met cholerabehandelingen en bereidt zich tevens voor op een vaccinatiecampagne tegen mazelen. Er werd al een locatie bepaald voor de inrichting van een cholerabehandelingscentrum.
Ook malaria komt voor in deze regio.