Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG-campagne tegen hoge winterdodentol onder de 'bomzh' in Moskou


Elk jaar sterven in Moskou honderden daklozen als gevolg van de strenge vrieskou. AZG heeft zich de voorbije tien jaar voor deze mensen ingespannen door het verstrekken van de allernoodzakelijkste medische verzorging en door bij de Russische autoriteiten te pleiten voor een betere opvang van de mensen die in dergelijke vreselijke omstandigheden moeten leven.

Deze afbeelding van een sneeuwman met de benen van een man die in de straten van Moskou gestorven is, maakt deel uit van de AZG-campagne 2003 om aandacht te krijgen voor de mensen - 90% daklozen - die elke winter in Moskou op straat lijden onder of zelfs sterven van de kou.
Op 9 januari lanceerde AZG in Moskou een grootscheepse wintercampagne om de aandacht te vestigen op het probleem en om de duizenden daklozen die aan de bittere winteromstandigheden zijn blootgesteld, verzorging te bieden.De campagnetitel luidt 'Onverschilligheid - Moord'. Want elke winter sterven in de straten van Moskou honderden daklozen, de zogenaamde 'bomzh'.
Jaarlijks krijgen zo'n 3.000 mensen in de stad te maken met onderkoelings- verschijnselen. Meer dan 200 van hen vriezen dood op straat. Een zelfde aantal sterft binnen 24 uur na opname in het ziekenhuis. Honderden mensen zijn als gevolg van de koude gehandicapt geworden. De voorbije vier winters kwamen 1.667 mensen om in Moskou. In de periode van oktober - november 2002 zijn 1.002 mensen met onderkoelings verschijnselen geteld. 154 van hen stierven
Duizenden anderen zijn ziek, hebben bevroren ledematen of raken blijvend gehandicapt door blootstelling aan extreem koude temperaturen (tot -30°C of zelfs nog lager). Meer dan 90% van de slachtoffers is dakloos. Elke winterdag sterven in Moskou niet minder dan 4 mensen op straat. Deze winter zijn tot nog toe al meer dan 210 mensen van de kou gestorven.
De lancering van de campagne gebeurde met een persconferentie op straat, naast één van AZG's medische posten voor daklozen. De temperatuur tijdens de persconferentie zal vermoedelijk om en bij de min 15 graden Celsius bedragen, met sneeuw.
De lancering ging gepaard met een open brief aan de burgemeester van Moskou, met de vraag voor meer directe maatregelen inzake daklozenzorg. Daarnaast startte een foldercampagne om essentiële informatie over te brengen naar de inwoners van Moskou, zodat zij weten wat te doen als zij op straat iemand zien die symptomen vertoont van onderkoeling. De richtlijnen zijn gebaseerd op een simpel uitgangspunt. Bel een ziekenwagen.
AZG heeft 10.000 folders laten drukken waarop onze 'sneeuwman' te zien is met de benen van een lijk. De folder vermeldt de adressen van opvangtehuizen waar mensen terecht kunnen tijdens de winter.
Na een week zal de campagne worden uitgebreid met een bus die op strategische plaatsen in Moskou wordt geparkeerd. Op de ene zijde van de bus zal de temperatuur te zien zijn. Op de andere zijde het aantal mensen dat deze winter al aan de koude is gestorven.
Voorts zijn er twee recente websites waarop belangrijke informatie in het Russisch te vinden is. U kunt deze websites raadplegen op www.msf-russia.ru