Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG bundelt krachten voor HIV/aids-pilootproject in China


Op maandag 11 augustus stemden de Chinese gezondheidsautoriteiten er officieel mee in dat het door AZG gesteunde HIV/aids-project in Xiangfan City, in de provincie Hubei, als pilootproject voor het hele land zal beschouwd worden.

"Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen HIV/aids in China", zo vertelt François Fille, coördinator van de AZG-operaties voor Azië. "Indien succesvol, kan het werk dat we samen met de gezondheidsautoriteiten uitvoeren, op nationaal niveau worden uitgebreid. Gezien de omvang van de bedreiging van HIV/aids in dit uitgestrekte land, kunnen we een enorm verschil maken."
In de provincie Hubei wonen naar schatting 45.000 HIV/aids-patiënten. Vele onder hen geraakten verscheidene jaren terug besmet bij de verkoop van bloed aan illegale bloedbanken. In een poging om het probleem aan te pakken, ging de Chinese regering in Hubei van start met het verstrekken van antiretrovirale medicijnen (ARV's). Het gaat meestal om Chinese generische geneesmiddelen, die slechts beperkte behandelingsalternatieven bieden. Sommige van deze ARV's zijn zelfs omstreden omwille van hun eventuele bijwerkingen en omdat ze vooraf niet goedgekeurd werden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
In Xiangfan worden AZG-protocols gevolgd voor de profylaxe van opportunistische infecties (de ziekten waarvoor aids-lijders erg vatbaar zijn), alternatieve eerstelijns antiretrovirale behandelingen (ARV) en tweedelijns ARV. Het belang daarvan wordt aangetoond door het feit dat dit het enige programma in heel China is waarin zowel profylaxe als ARV wordt verstrekt.
AZG werkt met HIV/aids-patiënten in Xiangfan sinds mei van dit jaar en voerde tot eind juli 104 consultaties uit, waarvan zes met kinderen jonger dan 15. Momenteel krijgen twee patiënten ARV-behandeling en verwacht wordt dat dit aantal de komende maanden zal stijgen.
"In samenwerking met de gezondheidsautoriteiten is het de bedoeling om een compleet en uitgebreid pakket van HIV/aids-behandeling en verzorging te implementeren", aldus nog François Fille. "Het gaat om verpleegtechnieken, vrijwillige consultaties en tests (VCT), destigmatisering, patiëntensteungroepen en het starten van thuiszorg. Het is een uitdaging van formaat."
Een bijkomende test voor AZG is het verzekeren van toegang tot de noodzakelijke geneesmiddelen in de groeiende farmaceutische markt in China. Momenteel zijn zeven ARV's en één combinatie beschikbaar in het land, dit van de 11 essentiële ARV's en de 3 combinaties die worden aanbevolen door de WHO. De invoer verloopt uiterst moeizaam in China, maar François Fille besluit: "We zullen elke mogelijke piste onderzoeken om de toegang tot levensreddende behandelingen te verbeteren."