Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG breidt hulpverlening steeds verder uit naar


Op 31 juli en 1 augustus ll. hebben de teams van AZG het grensgebied tussen Israël en Zuid-Libanon doorkruist. Ze bezorgden medicijnen aan het medische personeel in Beit Jbail en Aitaroun en hielden consultaties in Tebnine, een transitzone voor de bevolking die de regio probeert te ontvluchten. Verder nam AZG deel aan de evacuatie van de bevolking van Aitaroun, een grensdorp dat zwaar gebombardeerd werd.

In Sour (Tyr) beheert AZG een externe kliniek bij het Bashour Hospitaal. Twee maal per week bezoeken mobiele teams eveneens de openbare plaatsen van de stad om medische verzorging te bieden aan de ontheemden. In Saïda worden sinds 31 juli patiënten opgevangen in een kliniek. Er werden melkpoeder en hygiënekits uitgedeeld aan 150 gezinnen in Sour en hygiëne- en keukenkits aan 500 families in Saïda.
Meer naar het noorden ondersteunt AZG de ziekenhuizen van Jezzine en Nabatiye. Op 2 augustus hebben AZG-medewerkers het zuiden van de Bekaa-vallei bezocht en in El Qaraoun basishulpgoederen uitgedeeld aan de ontheemde bevolking. De omstandigheden in deze zone zijn momenteel nog doenbaar.
Meer dan 200.000 ontheemde personen hebben hun toevlucht gezocht in de regio Mont-Liban en Chouf, ten zuidoosten van Beiroet. AZG voert hier interventies uit in de districten Alaay en Bet Ed Dine. De nieuwkomers moeten hier in uitzonderlijk ellendige omstandigheden verblijven. De lokale bevolking doet wat ze kan om hen op te vangen, maar na meer dan twee weken van conflicten, rijst er op bepaalde plaatsen een gebrek aan water en levensmiddelen.
De teams van AZG verdelen noodhulpgoederen aan de meest behoeftigen. Meer dan 8.000 personen hebben al kookgerei, dekens, kachels en hygiënekits met zeep, scheergerief, tandenborstel enz. ontvangen. AZG tracht eveneens de sanitaire installaties en de toegang tot drinkwater te verbeteren op de plaatsen waar de ontheemden zijn verenigd.
De Libanese medische teams kunnen het merendeel van de medische behoeften nog de baas, hoewel vaak gebruikte medicijnen, voornamelijk voor de behandeling van chronische ziektes, uitgeput beginnen te geraken. AZG zorgde voor het nodige materiaal voor 50.000 kunstnierbehandelingen. In een poging de stijgende vraag te beantwoorden, werken de teams van AZG samen met Libanese verpleegkundigen bij de inrichting van mobiele klinieken om de ontheemde bevolking te verzorgen.
In Beiroet hebben bijna 70.000 ontheemden hun toevlucht gezocht in een honderdtal schoolgebouwen. De teams van AZG hebben mobiele klinieken opgericht in de oostelijke en westelijke sectoren van de stad, en ontvingen al meer dan 200 patiënten. Het gebrek aan drinkwater, wasplaatsen, toiletten en douches vormt een van de voornaamste problemen. Er is eveneens een tekort aan medicatie om de chronische zieken te behandelen. AZG wil zowel de situatie in de zuidelijke regio’s als de behoefte aan mentale gezondheidszorg in Beiroet zelf evalueren.
Vanuit Europa wordt nog steeds materiaal gestuurd naar de bevoorradingsplaatsen in de buurlanden. Tot nog toe werd 118 ton goederen in Beiroet afgeleverd, om van daaruit naar de verschillende gebieden waar AZG actief is, te worden verzonden. In Cyprus wacht nog steeds ongeveer 100 ton om te worden verscheept. Het gaat onder meer om noodhulpgoederen (o.a. hygiëne- en kookkits, tenten), medisch materiaal (dialysemateriaal, medicijnen, operatiekits enz.) en logistiek materiaal (saneringsmateriaal, voertuigen enz.).
Naar schatting verblijven ongeveer 30.000 Libanese vluchtelingen in Syrië. Op 3 augustus leverde AZG daar een lading dekens, matrassen en toiletartikelen die zullen worden uitgedeeld aan zo’n 8.500 vluchtelingen in scholen en universiteiten.