Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG bouwt activiteiten af na acute noodfase


Eén week na het staakt-het-vuren is de acute humanitaire noodsituatie voorbij. De meeste ontheemden zijn teruggekeerd naar huis, en Libanon verleent nu de meeste hulp zelf. Vandaar dat AZG haar activiteiten aan het afbouwen is, maar de nog onzekere toestand wel op de voet blijft volgen. De voorbije dagen hebben AZG-teams hulpgoederen uitgedeeld aan teruggekeerde vluchtelingen en achtergeblevenen in de zwaarst getroffen gebieden in Zuid-Libanon en de oostelijke Bekaa-vallei. Ze zorgen ook voor de watervoorziening in zwaar beschadigde dorpen en blijven geneesmiddelen leveren aan medische centra en ziekenhuizen.

Een team volgt de situatie op vanuit Jezzine, peilt naar de behoeften en deelt hulpgoederen en medisch materiaal uit in dorpen aan de zuidoostelijke grens, van Aadaisse tot Blida. Er werken Libanese artsen in het gebied, dus nemen de medische behoeften snel af. Het team volgt ook de situatie in het Jezzine-district en in de lagere Bekaa-vallei. In die regio hebben ongeveer 25.000 ontheemden hulpgoederen gekregen zoals matrassen, babymelkpoeder en hygiënekits.
De komende dagen zal een AZG-team vanuit Tyre (Sour) de noden blijven evalueren in de streek ten zuiden van de Litani-rivier. In Aita ech Chaab, Aitaroun en Aainata, een groep zwaar getroffen dorpen langs de grens met Israël, deelde het team hulpgoederen uit zoals hygiëne- en keukenkits, lakens, dekens en tenten. Het installeerde ook watertanks in dorpen waar de watervoorziening vernield werd. Momenteel krijgen verschillende medische centra en ziekenhuizen in de regio, zoals Bent Jbail en Tibnin, nog altijd geneesmiddelen.
Aangezien de meeste ontheemden ondertussen naar huis teruggekeerd zijn, beheert AZG niet langer haar vast centrum in Saïda (Sidon) en sluit ze deze week ook haar medische post in Sour (Tyre). Eerder deelden AZG-teams hygiëne- en keukenkits, dekens, beddenlakens en babymelkpoeder uit aan zowat 23.000 ontheemden in en rond Sour en Saïda.
De meer dan 100.000 intern ontheemden die naar Beiroet vluchtten, begonnen meteen na het staakt-het-vuren terug te keren. Bijna alle collectieve centra staan momenteel leeg, en de mobiele teams verlenen dan ook geen medische en psychosociale zorg meer.
In de zwaar gebombardeerde zuidelijke voorsteden van Beiroet ondersteunt AZG een ziekenhuis. Het gaat daarbij na hoe zwaar beschadigd de medische structuren zijn en of er verdere hulp nodig is.
In Baalbek blijft AZG geneesmiddelen leveren aan het overheidsziekenhuis. Een team deelde 1.500 hygiënekits, 500 keukenkits, dekens en tenten uit aan ontheemden in de stad en de dorpen in de buurt. De komende dagen zal een medisch team de behoeften nagaan in een aantal dorpen ten noorden van Baalbek. Daarnaast evalueert een team, bestaande uit een psychiater en een psycholoog, de geestelijke gezondheid van de bevolking in het gebied.

Bijna alle ontheemden die naar de Aley-regio (Chouf-gebergte) waren gevlucht, zijn ondertussen teruggekeerd. Vandaar dat AZG geen geneesmiddelen meer levert aan chronisch zieken, en ook geen hulpgoederen meer uitdeelt. AZG leverde noodhulp aan ongeveer 10.000 ontheemden in het gebied, verleende medische zorg via ziekenhuizen en huisbezoeken, en bezorgde geneesmiddelen aan het ziekenhuis in Aley en verschillende andere gezondheidscentra.
Tijdens het conflict deelden AZG-teams hulpgoederen uit aan de meest behoeftigen. In totaal kregen bijna 60.000 ontheemden in Libanon en 8.500 vluchtelingen in Syrië gebruiksvoorwerpen zoals kookmateriaal, matrassen, dekens, kachels en hygiënekits met zeep, scheermessen, tandenborstels enz.

Tot dusver is er al meer dan 300 ton materiaal naar Beiroet gestuurd en verzonden naar de verschillende gebieden waar AZG-teams aan de slag zijn. Het gaat vooral om gebruiksvoorwerpen, medisch materiaal (dialysemateriaal, geneesmiddelen, operatiekits enz.) en logistiek materiaal (sanitair, waterblazen, auto's enz.).

Internationale medewerkers: 30
Nationale medewerkers: meer dan 50