Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG bindt de strijd aan tegen malaria-uitbraak in Indonesië


AZG heeft een team naar Zuid-Halmahera in Noord-Maluku, Indonesië, gestuurd om er de strijd aan te binden tegen een malaria-uitbraak in de regio. De beslissing om tussen te komen kwam er op basis van informatie die in samenwerking met de lokale gezondheidsautoriteiten werd vergaard en waaruit voor de voorbije maanden een alarmerende mortaliteit bleek, gerelateerd aan malaria. De meeste slachtoffers waren kinderen jonger dan vijf.

De eerste AZG-interventie vond plaats van 20 tot 22 juli in het stadje Tawabi, waar de voorbije twee weken alleen al zes kinderen stierven aan de ziekte. Op twee dagen tijd deed het team 259 consultaties. Op een bevolking van slechts 824 werden 117 mensen positief getest voor de meest dodelijke Falciparum malariastam en zeven voor Vivax of andere stammen van de malariaparasiet. Tijdens een tweede interventie in Sumai vonden 167 consultaties plaats, waarbij 56 mensen positief testten voor Falciparum en 15 voor een van de drie andere malariastammen. De voorbije week bezocht het team de dorpen Marimoi, Bumoi Rahmat, Cango en Loleba, waar ze eveneens een verontrustend aantal Falciparum-positieve patiënten aantroffen.
“Er is dringend nood aan een snelle reactie op de malaria-epidemie in deze regio”, aldus François Fille, Operationeel Coördinator voor het gebied. “Het feit dat de eilanden zo verspreid liggen, maakt dat er veel tijd moet geïnvesteerd worden in verplaatsingen. Een andere hinderpaal is de uitbarsting van een vulkaan in de provinciehoofdstad Ternate. Hierdoor moesten belangrijke faciliteiten zoals de luchthaven en banken tijdelijk gesloten worden.”
Het AZG-project is erop gericht de ziekteverschijnselen en de sterfgevallen als gevolg van malaria terug te dringen via de invoering van de zogenaamde “ACT-behandeling” – een op artemisinine gebaseerde combinatietherapie. Hierbij worden artemisininederivaten (extracten van een Chinese plant) gecombineerd met andere malariamedicijnen. ACT wordt momenteel beschouwd als de best beschikbare behandeling van malaria in de regio, gezien de toenemende resistentie tegen Chloroquine en Fansidar, de geneesmiddelen die doorgaans als eerstelijnsbehandeling worden gebruikt in Indonesië. In het kader van het AZG-project zal het ook de eerste maal zijn dat een Artesunaat-Amodiachine combinatietherapie op een dergelijke grote schaal wordt gebruikt in de strijd tegen malaria in het land.
“Veel van de bewoners in de afgelegen rurale zones keerden pas onlangs naar hun huizen terug, nadat ze in 1999 op de vlucht waren geslagen voor de gevechten. Het gezondheidssysteem kampt nog steeds met een gebrek aan personeel, materieel en geneesmiddelen om het hoofd te bieden aan de malaria-uitbraken”, aldus nog François Fille.