Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG biedt noodhulp in oplaaiend geweld


Sinds enkele jaren woedt in Oost-Tsjaad een zware humanitaire crisis die de hele bevolking treft: vluchtelingen uit het naburige Darfur, intern ontheemden en plaatselijke bewoners.

De crisis is het gevolg van binnenlandse spanningen die nog aangewakkerd werden door grensoverschrijdende raids van Soedanese milities. Daardoor brak er geweld uit tussen gemeenschappen en kwamen er massale volksverhuizingen op gang. Bovendien wordt het gebied gedestabiliseerd door de aanwezigheid van gewapende groepen aan beide kanten van de grens tussen Tsjaad en Soedan, en door aanhoudende gevechten tussen regerings- en rebellentroepen.

AZG levert medische noodhulp na de recente gevechten

Half juni laaide het gewapende conflict tussen regerings- en rebellentroepen weer op in verschillende dorpen en steden langs de oostelijke grensregio. Daarop verleenden de AZG-teams in die gebieden medische noodhulp aan de gewonden.

Dogdoré: Midden juni verzorgde het AZG-ziekenhuis in Dogdoré 15 gewonden nadat er in de buurt gevechten uitgebroken waren. AZG moest twee slachtoffers overvliegen naar de regiohoofdstad Abéché: een patiënt met een kogelwonde en een man die zo zwaar geslagen was dat hij een breuk had opgelopen.
Op 19 juni werd het AZG-team in Dogdoré door een groep gewapende mannenovervallen en bestolen. Het hele team werd geëvacueerd naar Abéché, en het medisch noodhulpproject in het gebied wordt door lokaal AZG-personeel  voortgezet.

Goz Beïda: Op 14 juni verzorgde het AZG-team na beschietingen en zware gevechten in GozBeïda 27 gewonden in het plaatselijke ziekenhuis, onder wie vijf burgers. Velen van hen hadden schotwonden. Twee patiënten overleden. Het nabijgelegen Gassire-kamp, waar meer dan 15.000 intern ontheemde Tsjadiërs verblijven, werd niet rechtstreeks door de gevechten getroffen.

Adré: Tussen 16 en 18 juni behandelde het medisch-chirurgisch AZG-team in het ziekenhuis van Adré 35 gewonde strijders. Sommigen raakten gewond tijdens gevechten tussen regerings- en rebellentroepen, anderen tijdens een plaatselijk conflict over veediefstal.
Doordat de situatie te onveilig werd, werd het AZG-team geëvacueerd van Adré naar de regionale hoofdstad Abéché.

Voorbereid op toekomstig geweld in de hoofdstad N’Djamena

AZG-teams aan de westelijke grens kunnen snel uitrukken mochten er opnieuw gevechten uitbreken in de nationale hoofdstad N’Djamena.

In februari verzorgden de chirurgische teams van AZG meer dan 120 gewonden in het Bon Samaritain-ziekenhuis, na zware gevechten in de straten van N’Djamena. Teams in buurland Kameroen verleenden ook medische zorg aan duizenden inwoners van N’Djamena die de grens waren over gevlucht om er tijdelijk onderkomen te zoeken.

AZG is voorbereid op nieuw geweld en heeft een chirurgisch team opgericht in het Bon Samaritain-ziekenhuis, dat in afwachting al medische en operatiekits heeft gekregen. Ook het grootste ziekenhuis van N’Djamena, het Hôpital Général de Référence, heeft medische hulpgoederen ontvangen.  

In Bongor heeft AZG een vrachtwagen geladen met medische en noodhulpgoederen. De truck kan onmiddellijk vertrekken naar elke locatie waar die goederen nodig zijn. Daarnaast staat een AZG-operatieteam standby in Europa, klaar om af te reizen naar Tsjaad mocht het geweld er weer oplaaien.

AZG heeft ook hulpgoederen klaarstaan langs de grens met Kameroen. In de Kameroense stad Kousseri, 15 km ten oosten van N’Djamena, heeft AZG logistieke goederen en water- en hygiënemateriaal opgeslagen voor het geval de mensen daar het geweld moeten ontvluchten.

AZG helpt de Tsjadische bevolking die op de vlucht is voor het geweld

De afgelopen twee jaar heeft het geweld massale volksverhuizingen op gang gebracht in Oost-Tsjaad, waardoor er vandaag meer dan 180.000 Tsjadiërs in ontheemdenkampen wonen.

Ondanks de onveiligheid en de beperkte toegankelijkheid van het gebied tijdens het regenseizoen, levert AZG vandaag eerste- en tweedelijnszorg, drinkwater, voedsel en noodhulpmateriaal aan de slachtoffers van het conflict en van de gebrekkige gezondheidszorg in en rond Goz Beïda, Adé, Kerfi, Arkoum, Alasha, Goundiang, Am Timam en Dogdoré.

In het regionale ziekenhuis van Adré, en in Guereda, Birak, Djiré en Wilikouré, verleent AZG vooral gezondheidszorg aan de vaste bewoners, maar ook aan vluchtelingen. Deze bijstand varieert van chirurgie tot prenatale zorg en vaccinatiecampagnes. Verder voeren AZG-teams ook fisteloperaties uit bij vrouwen in het regionale ziekenhuis van Abéché.

AZG biedt hulp aan vluchtelingen in Darfur…

Sinds 2003 verblijven meer dan 240.000 vluchtelingen uit Darfur/Soedan in kampen in Oost-Tsjaad. Deze mensen zijn volledig afhankelijk van internationale hulp.

AZG verleent medische zorg, waaronder moeder- en kindzorg en psychosociale begeleiding, aan meer dan 100.000 mensen in vier vluchtelingenkampen en aan de Tsjadische bevolking in de omgeving.

In Adré verricht een AZG-operatieteam specifieke en spoedoperaties bij vluchtelingen uit naburige kampen, de plaatselijke bevolking en ontheemde Tsjadiërs.

… en aan vluchtelingen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek
Tienduizenden dorpsbewoners zijn de naburige Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) ontvlucht sinds het geweld er in juni 2005 toenam. 50.000 van hen hebben een onderkomen gevonden in Zuid-Tsjaad.

In het districtziekenhuis van Goré verleent AZG medische tweedelijnszorg en chirurgische hulp aan de vluchtelingen in nabijgelegen kampen en aan plaatselijke bewoners in Zuid-Tsjaad. De AZG-teams ondersteunen ook drie gezondheidscentra dicht bij de grens met de CAR.

Malaria behandelen met vernieuwende strategieën

AZG behandelt al sinds 2003 malaria in het zuidelijke district Bongor, één van de zwaarst getroffen gebieden. Om de hinderpalen bij de behandeling – waaronder gebrek aan gezondheidswerkers, hoge resistentie tegen de beschikbare geneesmiddelen en problemen om mensen in afgelegen gebieden te bereiken – te overwinnen, heeft AZG de zorg gedecentraliseerd en dichter bij de patiënten gebracht. Bovendien heeft ze ook combinatietherapie op basis van artemisinine (ACT) geïntroduceerd, waartegen gelukkig nog geen resistentie is gemeld.