Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG biedt hulp na zware overstromingen in Bombay


Nooit geziene moessonregens hebben de voorbije dagen lelijk huisgehouden in het westen van India (Bombay en omgeving), wat zorgde voor grote overstromingen. De Indische autoriteiten schatten dat de overstromingen meer dan duizend doden hebben geëist, en dat meer dan 20 miljoen mensen in het gebied getroffen zijn.

Een team van AZG – aanwezig in Bombay – is onmiddellijk naar de meest getroffen gebieden in het noorden van de stad getrokken. “Sinds 3 augustus zijn we bezig met het evalueren van de situatie in de sloppenwijken van Kurla”, vertelt Diana Linda, landverantwoordelijke voor AZG in India. “Toen we er aankwamen, zagen we meteen dat de situatie ernstig was. Grote hoeveelheden modder en afval waren de straten van de overbevolkte wijken binnengestroomd.”
Kurla telt ongeveer 850.000 inwoners. Daarvan woont 75% in de sloppenwijken die ernstig getroffen zijn door de overstromingen. Het AZG-team heeft de dienst Volksgezondheid van de gemeente Bombay aangeboden te helpen, en ontving de toelating om in de wijk Kurla aan de slag te gaan. Sinds 3 augustus verzorgt AZG er de medische consultaties, in samenwerking met collega’s van de dienst Volksgezondheid.
Een logistiek medewerker en een specialist in water, hygiëne en sanering zijn inmiddels aangekomen in Bombay om het team te versterken. Ter plaatse zullen zij de bevoorrading van drinkwater verbeteren, en de bevolking uitleggen welke hygiënische maatregelen ze dienen te nemen. Een vliegtuig met 20 ton rehydratatiemateriaal aan boord is vertrokken vanuit New Delhi.
In bepaalde gebieden is het waterniveau 3 tot 4 meter gestegen, vooraleer terug te zakken. In Kurla is het decor apocalyptisch te noemen. De straten, verwoest door de overstromingen, zijn bezaaid met karkassen van koeien en ratten. Een gunstige situatie voor epidemieën. “De slechte hygiënische omstandigheden en de afwezigheid van medische zorg zijn vandaag de belangrijkste problemen waarmee de bevolking geconfronteerd wordt”, vervolgt Diana Linda. “De toegang tot drinkbaar water en een afvalbehandelingssysteem zijn prioritair om epidemieën te vermijden.”
De medische teams van AZG zullen de kwaliteit van het water testen, en een vereenvoudigd systeem opzetten voor het snel verzamelen van epidemiologische gegevens. Twee mobiele teams, bestaande uit een dokter, een verpleegkundige en een assistent die in de getroffen zones werken, verstrekten op 5 augustus zo’n 300 consultaties. Intussen blijven de sociaal werkers van AZG andere plaatsen in het district bezoeken om eventuele noden te identificeren.

***

AZG is in India aanwezig sinds 1999. In Bombay is AZG sinds zes jaar betrokken bij de behandeling van tuberculose. Vandaag werkt AZG ook samen met de gemeente Bombay en een vereniging van seropositieve mensen aan een nieuw aids-behandelingsproject. Na de tsunami van december 2004, ondersteunde AZG ook de lokale noodhulpdiensten in verschillende van de getroffen gebieden. In de zuidelijke staat Tamil Nadu, verzorgt AZG vandaag psychosociale steun aan overlevenden van de tsunami, bovenop haar medische hulpactiviteiten.